Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Μείωση Κόστους Αγορών
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Μείωση Κόστους Αγορών
Μείωση Κόστους Αγορών
Το σεμινάριο αυτό είναι ένα εξειδικευμένο σεμινάριο πρακτικής κατεύθυνσης που εστιάζεται στην παρουσίαση μεθοδολογιών και εργαλείων για την μείωση του κόστους αγορών. Για την ανάδειξη της σημαντικότητας της μείωσης του κόστους αγορών, μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα εδώ.
Στο workshop αυτό οι συμμετέχοντες κάνουν χρήση ολοκληρωμένου εργαλείου Διαχείρισης Ολικού Κόστους Αγορών. Το εργαλείο αυτό που διανέμεται δωρεάν στους συμμετέχοντες, καλύπτει τα παρακάτω 10 σημεία που αναφέρονται στην ενότητα Α.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

 1. Μοντέλο Ολικού Κόστους Αγορών για την εφαρμογή του στην αξιολόγηση προσφορών
 2. Value Analysis για μείωση κόστους αγορών
 3. Επιλογή μεταξύ Leasing και Δανείου για την αγορά παγίων (Εργαλείο σύγκρισης σε Excel)
 4. Χρήση Reverse Factoring (Forfaiting) για την αγορά υλικών σε μειωμένη τιμή
 5. Τυποποίηση προϊόντων για μείωση κόστους
 6. Ηλεκτρονικές προμήθειες - αξιοποίηση e-auctions, (Ηλεκτρονική Δημοπρασία) για μειωμένο κόστος αγορών
 7. Αριστοποίηση ποσότητας, timing παραγγελίας και τρόποι ομαδοποίησης παραγγελιών - Οικονομικότερος τρόπος γεμίσματος containers
 8. Αξιολόγηση παρεχόμενων εκπτώσεων για μεγαλύτερη ποσότητα αγορών
 9. Οικονομική αξιολόγηση αγοράς παγίων. Εργαλεία NPV, IRR
 10. Κόστος κύκλου ζωής εξοπλισμού

Β. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΩΝ

 1. Παρακολούθηση κόστους υλικών commodities για οικονομικότερες συμβάσεις
 2. Αρχές και τεχνικές διαπραγματεύσεων της τιμής αγοράς
 3. Εφαρμογή INCOTERMS για μείωση κόστους εισαγωγών
 4. Check List κρισίμων σημείων μείωσης κόστους αγορών
 5. Σχεδιασμός του έργου «Μείωση Κόστους Αγορών»
   
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΩΝ»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα εργαλεία του σεμιναρίου σε Excel
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα ολόκληρο έτος μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων