Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Εκπαίδευση Γραμματέως Διεύθυνσης
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Εκπαίδευση Γραμματέως Διεύθυνσης
Εκπαίδευση Γραμματέως Διεύθυνσης

Ο ρόλος της Γραμματέως Διεύθυνσης είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η επικοινωνία (γραπτή και τηλεφωνική) εκπέμπει μια εικόνα επιπέδου, τα επείγοντα μειώνονται με τον προγραμματισμό, οι συσκέψεις προετοιμάζονται έγκαιρα και η διαχείριση του καθημερινού όγκου των πληροφοριών γίνεται με σύγχρονες μεθόδους.

Επί πλέον η ετοιμασία παρουσιάσεων υψηλού επιπέδου, η εξοικείωση με τον σύγχρονο εξοπλισμό και εργαλεία γραφείου όπως πρόσβαση στον υπολογιστή από οποιοδήποτε σημείο, και οι ποιοτικές Δημόσιες Σχέσεις είναι κρίσιμα σημεία που καθιστούν την Γραμματέα Διεύθυνσης σημαντικό στέλεχος, που συμβάλλει καθοριστικά στην αποδοτικότητα του προϊσταμένου της, αλλά και στο χτίσιμο της εικόνας της επιχείρησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Η σύγχρονη Executive Secretary ως σημαντικό στέλεχος
 • Αξιολόγηση της Executive Secretary

 • 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
 • Η συμβολή της Γραμματέως Διεύθυνσης στη βελτίωση του προγραμματισμού του Προϊσταμένου
 • Ο τρόπος που η Γραμματέας Διεύθυνσης «δίνει ενδυνάμωση στον Προϊστάμενο»
 • Η προετοιμασία συσκέψεων
 • Τεχνικές μείωσης της διάρκειας των meetings
 • Η οργάνωση και θεματολογία των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 • Η παρακολούθηση (follow up) των αποφάσεων της Διοίκησης
 • Διαχείριση ψιθύρων και διαδόσεων που υπονομεύουν το εργασιακό κλίμα
 • Η εκχώρηση … προς τα πάνω!
 • Διαχείριση διαφωνιών με τον προϊστάμενο

 • 2. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ & ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
 • Τεχνικές αντιμετώπισης αναβλητικότητας
 • Η αναγνώριση & διαχείριση του stress
 • Τεχνικές βελτίωσης της Διαχείρισης του Χρόνου

 • 3. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • Η επικοινωνία ως διαδικασία
 • Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
 • Ο σχεδιασμός της βελτίωσης της ενδοεταιρικής επικοινωνίας
 • Ο χειρισμός των «δύσκολων» ατόμων
 • Κρίσιμα σημεία τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Λάθη προς αποφυγή - Απαγορευμένες φράσεις
 • Η προετοιμασία των αποδοτικών Διαπραγματεύσεων
 • Ο χειρισμός των αδιεξόδων

 • 4. ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • Βασικές αρχές για την αισθητική αναβάθμιση του γραφείου
 • Διαθεσιμότητα γραφείου από οπουδήποτε άνευ κόστους, Τηλεδιάσκεψη
 • Xρήση Outlook & MS Office εφαρμογών
 • Mail-Merge, δημιουργία & εκτύπωση labels
 • Αποστολή & λήψη fax από το PC
 • Εφαρμογές Contacts’ Management
 • Λογισμικά Μετάφρασης
 • Σαρωτές (Scanners), Προγράμματα Optical Character Recognition - OCR
 • Βασικές γνώσεις Επεξεργασίας Εικόνας

 • 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • Το χτίσιμο της προσωπικής εικόνας και η διαχείριση των εντυπώσεων
 • Εντοπίζοντας τα κενά – ποιες δεξιότητες & προσόντα χρειάζεστε;
 • Αυξάνοντας την Επιρροή και κερδίζοντας την Εμπιστοσύνη των άλλων
 • Πώς να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτονομία

 • 6. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις
 • Στοιχεία που αναβαθμίζουν την εικόνα της Εταιρείας
 • Οι σχέσεις με Πελάτες, Προμηθευτές, Σωματεία, Media, κ.α.
 • Event Management

 • 7. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
 • Οι βασικές αρχές της Διαχείρισης Κρίσεων
 • Πρακτικές μείωσης εντάσεων
 • Εισηγητές Σεμιναρίου
  ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
  ΙΤ Manager, με 25ετή εμπειρία στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στο IT Security και στη Προστασία των Δεδομένων. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών προώθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Πιστοποιημένος για το Google Adwords) και την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
  Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
  Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

  Ώρες Διεξαγωγής: -

  Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

  Τοποθεσία Διεξαγωγής:
  Περιγραφή Υλικού
  • Εγχειρίδιο Εκπαίδευση Γραμματέως Διεύθυνσης
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Εργαλεία
  • Δωρεάν online συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος, σε θέματα Οργάνωσης Γραφείου, μέσω της ιστοσελίδας μας
  Επιδότηση Σεμιναρίου
  Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

  Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

  Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
   
  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

  Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


  Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
  Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
  Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου "Εκπαίδευση Γραμματέως Διεύθυνσης" (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
  Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
   
  • Εγχειρίδιο Εκπαίδευση Γραμματέως Διεύθυνσης
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Εργαλεία
  • Δωρεάν online συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος, σε θέματα Οργάνωσης Γραφείου, μέσω της ιστοσελίδας μας
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων