Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Οργάνωση Λογιστηρίου
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Οργάνωση Λογιστηρίου
Οργάνωση Λογιστηρίου

Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει τις διεργασίες του Λογιστηρίου βήμα προς βήμα και τις βέλτιστες πρακτικές του κάθε βήματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτητα διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων, η ακρίβεια και η ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών, που οδηγούν σε παραγωγική λειτουργία και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα των βημάτων των διαφόρων διεργασιών του λογιστηρίου. Οι σημαντικότερες θα παρουσιασθούν σε μορφή Διαγράμματος Ροής (Flow Chart) προκειμένου να διευκολυνθεί ο τρόπος εκμάθησης τους αλλά και ο έλεγχος εφαρμογής τους. Ένας πίνακας ελέγχου που δίνεται στους συμμετέχοντες παρουσιάζει τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να ελεγχθούν ώστε να έχουμε ως αποτέλεσμα ποιοτικές αναφορές.

Απευθύνεται σε στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης, προϊστάμενους λογιστηρίου, λογιστές και βοηθούς λογιστών, αλλά και σε επιχειρηματίες και ανώτατα στελέχη,  που θέλουν να εισέλθουν στα 'άδυτα' του λογιστηρίου προκειμένου να εξασφαλίσουν και να ελέγξουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Αναγκαιότητα και σκοπός της λογιστικής οργάνωσης
 • Η θέση του λογιστηρίου στη σύγχρονη επιχείρηση
 • Νομικό πλαίσιο στη λειτουργία του λογιστηρίου
 • Κατάλληλο σχέδιο λογαριασμών
 • Μητρώο παγίων, Αποθήκες, κοστολόγηση
 • Λογιστικές αρχές - πολιτικές

Β. ΡΟΛΟΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 • Τα λειτουργικά κυκλώματα και η επίδρασή τους στη λογιστική οργάνωση
 • Ο ρόλος του Προϊσταμένου
 • Ο ρόλος του Βοηθού Λογιστή
 • Ο ρόλος του Φορολογικού Συμβούλου

Γ. ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • Ημερολογιακή εγγραφή ανοίγματος και μεταφορά της στο Γενικό Καθολικό
 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών εγγράφων
 • Ανάλυση λογιστικών γεγονότων
 • Ημερολογιακές εγγραφές λογιστικών γεγονότων
 • Μεταφορά ημερολογιακών εγγραφών στο Γενικό και στα Αναλυτικά Καθολικά
 • Κατάρτιση περιοδικών - προσωρινών ισοζυγίων
 • Κατάρτιση τελευταίου προσωρινού ισοζυγίου
 • Διενέργεια απογραφής - Διαχείριση Παγίων
 • Ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος
 • Κατάρτιση οριστικού ισοζυγίου
 • Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων
 • Ημερολογιακή εγγραφή κλεισίματος και μεταφορά της στο Γενικό Καθολικό

Δ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 • Πίνακας κρίσιμων σημείων ελέγχου ποιότητας αναφορών
 • Δικλείδες ασφαλείας στην ακρίβεια των πληροφοριών
 • Διαδικασίες που επιβεβαιώνουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών δεδομένων
 • Ο ρόλος της μηχανογράφησης στη λογιστική οργάνωση
Εισηγητές Σεμιναρίου
Οικονομολόγος, με εξειδίκευση στην Οργάνωση Επιχειρήσεων, στην Εκτίμηση Αξίας επιχείρησης, στην Οικονομική Ανάλυση, στα Επιχειρηματικά Σχέδια και σε άλλες ειδικές Λογιστικές και Ελεγκτικές εργασίες
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο 'Οργάνωση Λογιστηρίου'
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων