Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Βελτίωση Παραγωγής - Εκπαίδευση & Εφαρμογή
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Βελτίωση Παραγωγής - Εκπαίδευση & Εφαρμογή
Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ LEAN MANUFACTURING
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Workshop αυτό εγκαινιάζει την μετάβαση από το κλασσικό σεμινάριο στην εφαρμοσμένη εκπαίδευση, με υποστήριξη στην υλοποίηση.

Η AQS διαθέτοντας στελέχη με πολυετή εμπειρία σε Έργα βελτίωσης παραγωγικότητας, βιομηχανικής κοστολόγησης, φύρας υλικών & ενέργειας, μείωσης κόστους παραγωγής, σε πάνω από 100 Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, σχεδιάζει και υλοποιεί Workshops, με κύριο χαρακτηριστικό την άμεση μεταφορά τους στην πράξη, που οδηγεί σε δραματική μείωση του κόστους.

Σε πρώτη φάση γίνεται ολοκληρωμένη Διάγνωση (Audit) της παρούσας κατάστασης της εταιρείας, όπου εντοπίζονται οι προβληματικές περιοχές της διεργασίας της παραγωγής από τον προγραμματισμό, μέχρι την προετοιμασία και την ίδια την υλοποίηση της παραγωγής. Θα καταγραφούν τα ειδικά προβλήματα προγραμματισμού, διαχείρισης αποθεμάτων προϊόντος, νεκρών χρόνων, χωροθέτησης μηχανημάτων, κατανάλωσης ενέργειας, κόστους δραστηριοτήτων και ευταξίας χώρων. Σημειωτέον, ότι δεν υπάρχει καμμία χρέωση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Διάγνωσης.
 
Στην συνέχεια, διενεργείται το workshop, όπου τα στελέχη εκπαιδεύονται με βάση τα ευρήματα στα εργαλεία και στη μεθοδολογία που είναι αναγκαία, ώστε να εφαρμόσουν συγκεκριμένες δράσεις, που θα καθοριστούν από κοινού με τους συμβούλους της εταιρείας μας για τη διαχείριση και την επίλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο audit.
 

Προβλέπεται η εφαρμογή εργαλείων του Ιαπωνικής προέλευσης συστήματος Λιτής Παραγωγής (Lean Manufacturing) που υποστηρίζεται και ενισχύεται με το μεγάλης αξίας Σύστημα Κοστολόγησης Διεργασιών (Activity Based Costing) και το σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων και Προγραμματισμού Παραγωγής (Inventory Management) προκειμένου να μειωθούν σημαντικά τα αποθέματα των υλικών (έως και 40%), το κόστος υλοποίησης των παραγγελιών πελατών και να βελτιωθεί η ακρίβεια των παραδόσεων στον πελάτη.

 Τα εργαλεία του συστήματος Λιτής Παραγωγής περιλαμβάνουν τα συστήματα 5S - ενδεικτικό παράδειγμα εργαλείου εφαρμογής μπορείτε να δείτε εδώκαι SMED με κυριότερα οφέλη της εφαρμογής τους τα εξής:
 • Αποτελεσματική τακτοποίηση, οργάνωση & καθαριότητα του χώρου
 • Μείωση των λαθών κατά την ρύθμιση των μηχανών και συνεπώς μείωση της φύρας παραγωγής και των αχρήστων
 • Αύξηση του καθαρού χρόνου λειτουργίας των μηχανών και συνεπώς μείωση του κόστους παραγωγής.
 • Μείωση του κόστους των αλλαγών και των νεκρών χρόνων
 • Αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού
 • Μείωση των αποθεμάτων (υλικών, ημιετοίμων και τελικών προϊόντων)
 • Βελτίωση της Ποιότητας
 • Βελτίωση της Ασφάλειας
 • Βελτίωση της εξυπηρέτησης των παραγγελιών των πελατών και μείωση του κόστους των μικρών παραγγελιών.
 • Κουλτούρα ελέγχου, αξιόπιστων audit και βελτίωσης της παραγωγής για το προσωπικό

Το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων και Προγραμματισμού Παραγωγής (Inventory Management) έχει σημαντικότερα αποτελέσματα με την εφαρμογή του την:
 • Σημαντική μείωση των αποθεμάτων (έως 40%) μέσω του προσδιορισμού των βέλτιστων ποσοτήτων των παραγγελιών και των παραγομένων προϊόντων και του χρόνου που αυτές πρέπει να γίνουν.
 • Σημαντική βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών με ακριβή προσδιορισμό των απαραίτητων αποθεμάτων ασφαλείας (safety stock) για κάθε χρονική στιγμή.

Το Σύστημα Κοστολόγησης Διεργασιών (Activity Based Costing) έχει εξαιρετική σημασία για τον σωστό επιμερισμό των γενικών και έμμεσων εξόδων και την:
 • Ορθή κοστολόγηση όλων των διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται
 • Δυνατότητα χρέωσης ειδικών δραστηριοτήτων της παραγωγής με υψηλό κόστος στα αντίστοιχα προϊόντα ή πελάτες
 • Ορθή κατάστρωση της εμπορικής στρατηγικής και των πολιτικών εκπτώσεων
 • Συστηματική μείωση του κόστους.

Για τα δύο παραπάνω Εργαλεία η εταιρεία μας έχει αναπτύξει πρακτικές εφαρμογές σε Access, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή του workshop και παρέχονται άνευ κόστους.
 

Όλες οι ενέργειες απεικονίζονται στο σχηματικό διάγραμμα, που ακολουθεί:
 
Για λεπτομερή παρουσίαση της προσέγγισης και των δυνατοτήτων της εταιρείας μας στον τομέα της Βελτίωσης της Παραγωγής, συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά επιλέγοντας το παρακάτω link που οδηγεί στην Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα έλθουμε εμείς σε επαφή μαζί σας.
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων