Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Internal Audit
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > Internal Audit
Internal Audit

TRAINING REGISTRATION           ORDER MATERIAL      

Who should attend
 • General Managers & Senior Executives
 • Managers / Heads of Production, Financial Services, Purchasing, Marketing, Human Resources
Sections
Α. THE COMPANY’S COSTS
 • Budget structure
 • Basic cost approaches
 • Activity Based Costing

Β. AREAS OF WASTE OF RESOURCES

 • Secretariat Operation – File Management
 • Purchases - Supplies
 • Product – Services Design
 • Production Wastage – Product Quality
 • Plant Planning and Production Technology - Maintenance
 • Labour Cost – Personnel Management * General Expenses (Cost of Vehicles - Energy - Telephones)
 • Administrative Expenses – Office Work – “The Paper Reign” - Security
 • Sales Expenses - Transportation - Distribution
 • Product Returns
 • Forwarding– Promotion – Advertisement - Expenses
 • Warehouse Operation - Supplies
 • inancial Operations - Accounting - Loans – Working Capital
 • Information technology – Senior Management
Fixed Assets Investments - Changes – Innovations

C. COST CUTTING TOOLS & METHODOLOGIES

 • A 300-point list for cost reduction
 • Budget – Break-even Point Analysis
 • Selection of Financing solutions
 • Stock Reduction Techniques
 • Process Improvement Techniques
 • Programming and Production Batches
 • Outsourcing – Teleconferencing Tools
 • Specialised, Tools with practical applications:
               - Value Analysis -Cause and Effects
               - Brainstorming
               - Pareto Analysis
               - Statistical Process Control (SPC)
               - Time and Method Studies
               - Linear Programming
               - NPV, PBP, ROI
               - The Process approach in cost reduction
               - Control of Budgeted Expenses and Cash Flow through Excel spreadsheets
               - Forms and Software Support for cost reduction

D. COST REDUCTION AS A PROJECT

 • Designing a Cost Reduction Program
 • Determining critical points in Cost Reduction Projects
 • The role of Personnel – Administrative Support
Seminar Lecturers
Seminar Time and Place
Date:: 2017

Time: -

City: ATHENS

Place:
Seminar Subsidization
The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

Deadline for submission to OAED:

Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
 
TRAINING REGISTRATION          ORDER MATERIAL     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων