Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
E-learning
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > E-learning
Η Advanced Quality Services Ltd. μετά από πολλά έτη επιτυχημένων σεμιναρίων διαθέτει στην αγορά όλο το υλικό που παρουσιάζεται κατά τη διεξαγωγή τους. Τώρα προσφέρουμε και υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning). Εκπαιδευτείτε τώρα μέσω του Διαδικτύου τόσο σε δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε επιχειρηματικές δεξιότητες. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 6216997-8.

Τα μαθήματα που είναι διαθέσιμα ως στιγμής είναι τα παρακάτω:

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Διαδίκτυο - Internet
 • Παρουσιάσεις
 • Βάσεις Δεδομένων


Επιχειρηματικές Δεξιότητες


Επιχειρηματικότητα - Διοίκηση
 • BSK 102: Διασφάλιση Ποιότητας
 • BSK 104: e-Commerce

Οικονομία

 •  BSK 201: Λογιστική
 •  BSK 202: Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Επιχειρηματικές Δεξιότητες

 •  BSK 301: Δεξιότητες Πωλήσεων
 •  BSK 302: Εξυπηρέτηση Πελατών

Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη

 •  BSK 401: Δεξιότητες Οργάνωσης
 •  BSK 402: Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
 •  BSK 403: Διαπροσωπική Επικοινωνία
 •  BSK 405: Διαχείριση Χρόνου

Ειδικά Μαθήματα

 •  BSK 901: Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Ελένη Φλουρή
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων