Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Cost Cutting - Budgeting ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Cost Cutting - Budgeting ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Cost Cutting - Budgeting ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε κάθε Ξενοδοχειακή Μονάδα, πρέπει να συνδυάζεται με σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων μείωσης της σπατάλης και αποδοτικότερης Διαχείρισης των πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται η οικονομική εξυγίανση της επιχείρησης.

Το σεμινάριό μας για την Μείωση του Κόστους Ξενοδοχειακών Μονάδων - Budgeting και τον Ταμειακό Προγραμματισμό, υποστηρίζεται με εργαλεία και εφαρμογές που παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες. Τα εργαλεία αυτά είναι παραμετροποιημένα στο περιβάλλον του Ξενοδοχείου, ώστε να μπορούν να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή. Περιλαμβάνεται επίσης και η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα το Κόστος Λειτουργίας του RoomService, του Εστιατορίου κλπ και o τρόπος επιμερισμού των γενικών Εξόδων στις δραστηριότητες αυτές. Η σχετική εφαρμογή που βασίζεται στο Activity Based Costing είναι σχεδιασμένη σε Access και μας επιτρέπει την ακριβή κοστολόγηση της κάθε δραστηριότητας του ξενοδοχείου, πράγμα που διευκολύνει  τον εντοπισμό των δραστηριοτήτων υψηλού κόστους και την λήψη μέτρων βελτίωσης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Κύριες Ενότητες

Α. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ

 • Λειτουργία Γραμματείας - Διαχείριση Αρχείων
 • Αγορές - Προμήθειες
 • Κοστολόγηση Υπηρεσιών
 • Μείωση κόστους Food & Beverage
 • Κόστος Εργασίας - Διαχείριση Προσωπικού
 • Διοικητικά - «Χαρτοβασίλειο»
 • Οχήματα – Ενέργεια – Τηλέφωνα
 • Προγραμματισμός – Συμβάσεις Προσωπικού
 • Δαπάνες Συντήρησης
 • Έξοδα προώθησης - προβολής - διαφήμισης
 • Αποθέματα-Λειτουργία Αποθήκης
 • Χρηματοοικονομικά - Κεφάλαιο κίνησης

Β. ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Πίνακας 300 σημείων και για μείωση κόστους
 • Προϋπολογισμός - Ανάλυση Νεκρού Σημείου
 • Εργαλεία Προγραμματισμού του Προσωπικού
 • Εργαλεία παρακολούθησης Αποκλίσεων Προϋπολογισμού
 • Εργαλεία Αξιολόγησης Επενδύσεων ( NPV, PBP, ROI, )
 • Εργαλεία Διαχείρισης Ταμειακού Προγραμματισμού
 • Ημερήσιος Ταμειακός Προγραμματισμός
 • Εργαλεία Διαχείρισης Έργου μείωσης Κόστους
 • Οικονομική Αξιολόγηση προτάσεων TourOperators, μέσω Σχετικών εργαλείων

Γ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Μείωσης Κόστους
 • Ο καθορισμός των κρισίμων σημείων Έργων Μείωσης Κόστους
 • Η Διεργασία Budgeting ως Εργαλείο Μείωσης Κόστους
 • Εφαρμογή του Activity Based Costing για την ακριβή κοστολόγηση επί μέρους υπηρεσιών ξενοδοχείου
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «COST CUTTING - BUDGETING Ξενοδοχειακών Μονάδων» και όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Λογισμικό σε Access για τον υπολογισμό του Activity Based Costing
 • Λογισμικό για τον Προϋπολογισμό και τον Ταμειακό Προγραμματισμό
 • Δωρεάν online συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου "Cost Cutting - Budgeting ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ" 220 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο «COST CUTTING - BUDGETING Ξενοδοχειακών Μονάδων» και όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Λογισμικό σε Access για τον υπολογισμό του Activity Based Costing
 • Λογισμικό για τον Προϋπολογισμό και τον Ταμειακό Προγραμματισμό
 • Δωρεάν online συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων