Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Η Λειτουργία του Λογιστηρίου για μη Οικονομικούς
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Η Λειτουργία του Λογιστηρίου για μη Οικονομικούς
Η Λειτουργία του Λογιστηρίου για μη Οικονομικούς

H κατανόηση των Λειτουργιών του Λογιστηρίου δεν αφορά μόνον τους Λογιστές. Οι βασικές γνώσεις λογιστικής είναι απαραίτητες για όλα τα στελέχη ώστε με πρακτικά παραδείγματα και απλές κατανοητές ασκήσεις να εξοικειωθούν με έννοιες όπως: Οικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων, Ενεργητικό – Παθητικό, Καθαρή Θέση επιχείρησης, Κεφάλαιο Κίνησης, Αριθμοδείκτες, Βασικές Λειτουργίες Λογιστηρίου και Ροή των εργασιών στην έναρξη της χρήσης, κάθε μέρα στο τέλος του μήνα, στο τέλος του έτους, Κύκλος Εργασιών, Κόστος Πωληθέντων, Κόστος Μενόντων.

Ακόμη είναι σημαντική η κατανόηση των βασικών διαδικασιών του Λογιστηρίου προκειμένου να συμβάλλουν στην καλύτερη Οργάνωση της Λειτουργίας του, την στελέχωση και την επιμόρφωση των στελεχών του αλλά και τον έλεγχο της αποδοτικής Λειτουργίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται στους Διευθύνοντες Συμβούλους και Λοιπά Στελέχη που συμμετέχουν στην Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων αλλά και σε όσους επιθυμούν μία γενικότερη επιμόρφωση στην οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων.
Περιεχόμενο Σεμιναρίου

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 • Βασικά στοιχεία Κ.Φ.Α.Σ. σχετικά με την ένταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες βιβλίων,
 • Τι είναι το Λογιστικό Σχέδιο,
 • Διάγραμμα Διαρθρώσεως του Σχεδίου Λογαριασμών,
 • Βασικές γνώσεις λειτουργίας Ε.Γ.Λ.Σ και λογαριασμών,
 • Κωδική αρίθμηση λογαριασμών (Πρωτοβάθμιοι, Δευτεροβάθμιοι, Τριτοβάθμιοι και Τεταρτοβάθμιοι Λογαριασμοί),
 • Τι είναι το Ισοζύγιο, Πρακτικά Παραδείγματα,
 • Σταθερό και Μεταβλητό κόστος,
 • Η βασική Λογιστική Ισότητα (Ενεργητικό = Παθητικό),
 • Βασικές Διαδικασίες Λογιστηρίου και Ροή των εργασιών,
 • Τρόποι υπολογισμού του Κόστους των Αποθεμάτων (Κόστος Πωληθέντων, Κόστος Μενόντων),
 • Audit Οικονομικών Λειτουργιών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

 • Ανάλυση Ισολογισμών - Βασικοί Αριθμοδείκτες Απόδοσης, Διαχείρισης, Ρευστότητας,
 • Εκτίμηση Αξίας επιχείρησης,
 • Εκτίμηση Βιωσιμότητας επιχείρησης.
Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Μιχαλοπούλου Ευγενία
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «H Λειτουργία του Λογιστηρίου για μη Οικονομικούς» & Case Studies
 • Εργαλεία Οικονομικών αποφάσεων σε Excel
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων