Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Εκπαίδευση Εργοδηγών
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Εκπαίδευση Εργοδηγών
Εκπαίδευση Εργοδηγών

Αντικείμενο του Σεμιναρίου είναι η παροχή εφαρμοσμένης εκπαίδευσης με workshop, παραδείγματα και role playing στους Managers της πρώτης βαθμίδας που είναι οι Εργοδηγοί, προκειμένου να ενισχύσουν τις δεξιότητες που απαιτούν οι σύγχρονες συγκυρίες για τον ρόλο τους. Η εταιρεία μας, με το σεμινάριο αυτό, προσφέρει ένα σημαντικό πρακτικό βοήθημα για την αναβάθμιση του εργοδηγού, ώστε να μεταφέρει και να εφαρμόζει με επιτυχία την πολιτική της Διοίκησης και ταυτόχρονα να διαχειρίζεται με υπευθυνότητα τα προβλήματα του Προσωπικού και των Λειτουργιών. Να είναι δηλαδή σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά, να προγραμματίζει έργα και δραστηριότητες με σωστή διαχείριση πόρων - κόστους, να ασκεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντονισμό στην υλοποίηση της κάθε δράσης και τέλος να διαμορφώνει κλίμα παρακίνησης στο προσωπικό και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον Χρόνο.

Στους συμμετέχοντες παρέχονται χωρίς πρόσθετο κόστος τα εξής Εργαλεία:

 1. Εφαρμογή για τον Προγραμματισμό που βασίζεται στην κατάταξη των Εργασιών σε Σημαντικές, μη Σημαντικές, Επείγουσες και μη επείγουσες
 2. Εφαρμογή για τον υπολογισμό του κόστους Εργασιών και Έργων
 3. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Έργων
 4. Εφαρμογή για την Εσωτερική Επικοινωνία και την παρακολούθηση Έργων και Εργασιών

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Ενότητες Σεμιναρίου
 • Η Διαδικασία της Επικοινωνίας, καθετα και οριζόντια
 • Τα επτά βήματα στη λήψη των Αποφάσεων
 • Η Διαχείριση των μικροσυγκρούσεων στο χώρο της εργασίας
 • Coaching και παρακίνηση του Προσωπικού
 • Πρακτικές αναγνώρισης και επιβράβευσης προς τους υφισταμένους
 • Η Διαχείριση του Χρόνου
 • Διαχείριση Stress, η βάση για την παραγωγικότητα – Τεχνικές και πρακτικές Ασκήσεις για την απαλλαγή από το stress
 • Οι άριστες πρακτικές προγραμματισμού Εργασιών, Παραγωγής και Έργων
 • 100 Κρίσιμα Σημεία για τη βελτίωση Υγείας και Ασφάλειας στην Παραγωγή
 • Κανόνες για τη μείωση Κόστους και την βελτίωση της Παραγωγικότητας
 • Η Διαχείριση της Ποιότητας των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Οι σωστές πρακτικές Δειγματοληψίας, πως επιλέγουμε το σωστό μέγεθος Δείγματος
 • Εργαλεία βελτίωσης των Διεργασιών: Pareto, Control Chart
 • Η βελτίωση της ευταξίας στον χώρο της Παραγωγής και των Γραφείων, Σύστημα 5S
 • Εντοπισμός Bottlenecking στη ροή των Λειτουργιών Πως βελτιώνουμε την απόδοση μιας Γραμμής Παραγωγής
Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε Εργοδηγούς, Γενικούς Εργοδηγούς (Επόπτες) της Παραγωγής στη Βιομηχανία αλλά και στα Τεχνικά έργα, στις Υπηρεσίες και στις Αποθήκες, καθώς και στους Προϊσταμένους τους, οι οποίοι θα ασχοληθούν με την ανάπτυξη της απόδοσης των Εργοδηγών.

Απευθύνεται σε Εργοδηγούς, Γενικούς Εργοδηγούς (Επόπτες) της Παραγωγής στη Βιομηχανία αλλά και στα Τεχνικά έργα, στις Υπηρεσίες και στις Αποθήκες, καθώς και στους Προϊσταμένους τους, οι οποίοι θα ασχοληθούν με την ανάπτυξη της απόδοσης των Εργοδηγών.

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK, τ.Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης. Διαθέτει μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία στην Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και στην επιχειρησιακή Εκπαίδευση (σεμινάρια-workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και έχει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής σε τομείς Πωλήσεων, Τεχνικών Διαπραγματεύσεων, Ηγεσίας, Οργάνωσης Παραγωγής, Διαχείρισης Έργων και Προμηθειών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Εκπαίδευση Εργοδηγών»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου "Εκπαίδευση Εργοδηγών (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο «Εκπαίδευση Εργοδηγών»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων