Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Managing & Improving Warehouse Operations
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Managing & Improving Warehouse Operations
Managing & Improving Warehouse Operations
Η εφαρμογή της σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της Αποθήκης θα βελτιώσει την αξιοποίηση του χώρου, την παραγωγικότητα και την ποιότητα όλων των λειτουργιών, από την διαδικασία παραλαβής, τοποθέτησης και ετοιμασίας παραγγελιών, μέχρι την απογραφή, τον ευπρεπισμό και την ασφάλεια της αποθήκης (με εργαλεία 5s), τη σωστή επικοινωνία με το λογιστήριο και τα λοιπά τμήματα, την ακρίβεια και αριστοποίηση των αποθεμάτων, την ταχύτητα και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση των πελατών, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας. Με εργαλεία σε Excel και ασκήσεις το σεμινάριο βοηθά τους εκπαιδευόμενους να εντοπίσουν δυσλειτουργίες και να εφαρμόσουν σημαντικές βελτιώσεις.

Δείγμα πρακτικής άσκησης μπορείτε να δείτε εδώ


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τη βελτίωση της λειτουργίας της αποθήκης και ειδικότερα σε:

 • Διευθυντές Logistics-Στελέχη Αποθήκης
 • Διευθυντές Παραγωγής
 • Διευθυντές Εργοστασίου
 • Εμπορικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Μηχανοργάνωσης
 • Νεοπροσληφθέντα στελέχη αποθηκών
Ενότητες Σεμιναρίου

Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η λειτουργία των αποθηκών με στόχο να αποτελέσουν στρατηγικό πλεονέκτημα της Επιχείρησης με χαμηλό λειτουργικό κόστος & υψηλή εξυπηρέτηση πελατών. Καλύπτονται σημαντικά θέματα όπως: :

 • Οργάνωση της ροής υλικών και της διάταξης της αποθήκης (Layout)
 • Παραλαβή - Τοποθέτηση υλικών, Κατηγοριοποίηση κωδικών SKU
 • Επιλογή μεθόδων Picking παραγγελιών
 • Κατασκευαστικά στοιχεία κτιρίων, Σχεδιασμός χώρων και Διαδρόμων, Γεωγραφικές θέσεις υλικών, τύπος ραφιών, περονοφόρα, ράμπες φόρτωσης, κατάλληλος εξοπλισμός
 • Συντήρηση και ασφάλεια στην αποθήκη
 • Επιλογή συστήματος WMS (Warehouse Management System)
 • Μείωση των Lead Times, Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων
 • Απογραφές και ακρίβεια των αρχείων (Inventory Record Accuracy)
 • Δείκτες αποδοτικότητας - Πίνακες διάγνωσης προβλημάτων και ευκαιριών βελτίωσης
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει άνω των 100 σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, του Budgeting, της Διαχείρισης Χρόνου και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Όλη η παρουσίαση σε ελληνικά και αγγλικά σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ         
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων