Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Διαδικασίες
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΥπηρεσίες > Διαδικασίες
Διαδικασίες
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ :

Διαδικασία Οργάνωσης Ομάδας Πωλήσεων

Μέσα από αυτήν τη Διαδικασία έχουμε μια αξιόπιστη εικόνα:

 • Για την κατανομή του χρόνου των πωλητών στους πελάτες και τη συχνότητα επισκέψεων (προγραμματισμός - απολογισμός).
 • Για τους νεκρούς χρόνους των Πωλητών (μετακινήσεις κτλ)

  Διαδικασία Στοχοποίησης Ομάδας Πωλήσεων

  Μέσα από αυτήν τη Διαδικασία επιτυγχάνουμε:

 • Την Στοχοποίηση των Πωλητών ανά Πελάτη και Προϊόν ή Ομάδα Προϊόντων και την παρακολούθηση των αποκλίσεων από τους στόχους.
 • Τον προγραμματισμό και απολογισμό της Ομάδας των Πωλητών για επίτευξη Ποιοτικών Στόχων και Ειδικών Ενεργειών Προώθησης Προϊόντων.


  Διαδικασία Μέτρησης Βαθμού Ικανοποίησης Πελατών
  (Αφορά Έρευνες σε Πελάτες ή Διαδικασία Ροής)


  Μέσα από αυτήν τη Διαδικασία επιτυγχάνουμε:

 • Την συστηματική συλλογή δεδομένων της αγοράς έτσι όπως τα αντιλαμβάνονται οι διάφορες κατηγορίες Πελατών.
 • Τον προσδιορισμό της θέσης μας στην αγορά σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές μας. Την υλοποίηση ενεργειών βελτίωσης με βάση τις προτεραιότητες που θέτουν οι Πελάτες.
 • Την μέτρηση αποτελεσμάτων βελτίωσης μετά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών βελτίωσης.

  Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων Αιτημάτων Πελατών
  (Καταγραφή, Παρακολούθηση και Στατιστική Επεξεργασίας.)


  Μέσα από τη Διαδικασία αυτή επιτυγχάνουμε:

 • Την συστηματική συλλογή προβλημάτων έτσι όπως τα αντιλαμβάνονται οι διάφορες κατηγορίες Πελατών.
 • Την υλοποίηση ενεργειών βελτίωσης με βάση τις προτεραιότητες που θέτουν οι Πελάτες.
 • Την μέτρηση αποτελεσμάτων βελτίωσης μετά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών βελτίωσης.
 • Οι παραπάνω διαδικασίες είναι λιτές και εύκολα κατανοητές, καθώς περιγράφονται με απλά διαγράμματα ροής και δημιουργούν σημαντικό φόρτο εργασίας κατά την υλοποίηση (που θα οδηγούσε σε ενοχλητική γραφειοκρατία).
 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων