Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Η Βελτίωση της Επικοινωνίας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Η Βελτίωση της Επικοινωνίας
Η Βελτίωση της Επικοινωνίας

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων που εμποδίζουν τη διαμόρφωση ποιοτικής εικόνας για την επιχείρηση και τη δημιουργία φιλικής εργασιακής ατμόσφαιρας, που τελικά αποβαίνουν σε βάρος της ανάπτυξης της επιχείρησης.

Τα προβλήματα επικοινωνίας εμφανίζονται με διάφορες μορφές, όπως:

 • Σοβαρές και καταξιωμένες κατά τα άλλα εταιρείες δίνουν εικόνα μετριότητας στην τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές.
 • Στελέχη με σημαντικές σπουδές και επαγγελματικές δεξιότητες αποτυγχάνουν να διακριθούν στο επιχειρησιακό περιβάλλον λόγω μειωμένης ικανότητας επικοινωνίας και διαχείρισης των αναπόφευκτων εργασιακών συγκρούσεων.
 • Αδυναμία υλοποίησης οργανωτικών αλλαγών στις επιχειρήσεις, καθώς το όραμα, οι στόχοι και τα σχετικά μηνύματα της Διοίκησης εκπέμπονται με λανθασμένο τρόπο.
 • Παρά την έκδηλη επιθυμία πολλών Διοικήσεων να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον φιλικότητας και αυξημένης ικανοποίησης και υποκίνησης στο προσωπικό, το αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μέτριο έως αρνητικό, λόγω απουσίας σωστής επικοινωνιακής τακτικής με συνέπεια τελικά το χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης προσωπικού.
Επισημαίνεται ότι λόγω του πρακτικού χαρακτήρα του σεμιναρίου, η εφαρμογή του επεκτείνεται και σε κάθε μορφή επικοινωνίας, στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική πλευρά της ζωής μας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, αφού τα στελέχη σε όλα τα επίπεδα έχουν ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας. Ιδιαίτερα θα βοηθήσει τα στελέχη που έχουν την ευθύνη του συστηματικού σχεδιασμού του πλάνου ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας.
Ενότητες Σεμιναρίου

A. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Η σπουδαιότητα της επικοινωνίας
 • Η ανάλυση της επικοινωνίας ως διεργασίας
 • Η σημασία της ανατροφοδότησης
 • Συμπεριφορές κατά την επικοινωνία
 • Λεκτική και μή λεκτική επικοινωνία
 • Τηλεφωνική επικοινωνία και συμπεριφορά

Β. ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Δίκτυα επικοινωνίας στις επιχειρήσεις
 • Εμπόδια επιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Η επίλυση των προβλημάτων επικοινωνίας
 • Η επιλογή των κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας

Γ. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

 • Οι τεχνικές της επιτυχημένης συνέντευξης
 • Η διαχείριση του stress ως παράγοντας βελτίωσης της επικοινωνίας
 • Το αποτελεσματικό meeting
 • Διαχείριση συγκρούσεων
 • Έννοια και στάδια διαπραγματεύσεων
 • Διαδικασίες και τεχνικές διαπραγματεύσεων
 • Ο χειρισμός των αντιρρήσεων

Δ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Αξιολόγηση του συστήματος ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση επικοινωνιακού πλάνου εταιρείας
Στόχος Σεμιναρίου
 • Η εκμάθηση των βασικών αρχών, τεχνικών και μεθοδολογιών αποδοτικής επικοινωνίας
 • Η αξιολόγηση του υπάρχοντος συστήματος ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη πλάνου για την βελτίωση της επικοινωνίας στην επιχείρηση

Το σεμινάριο με τη χρήση, power point και πρακτικών ασκήσεων, αναλύει τη διεργασία της επικοινωνίας, παρουσιάζει πρακτικούς κανόνες για τη διόρθωση των συνήθων λαθών και προτείνει πλάνο διαρκούς ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, με μηχανισμό αξιολόγησης και βελτίωσης.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Ελένη Φλουρή

Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Η Βελτίωση της Επικοινωνίας» & Case Studies με λύσεις (σε έντυπη μορφή)
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου "Η Βελτίωση της Επικοινωνίας" (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο «Η Βελτίωση της Επικοινωνίας» & Case Studies με λύσεις (σε έντυπη μορφή)
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων