Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
The Improvement of Communication
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > The Improvement of Communication
The Improvement of Communication
The seminar focuses on the confrontation of basic problems that prohibit the formulation of a friendly work environment and the development of the company.

The problems of communication present themselves in various forms, some of which are mentioned below :

 • Despite the obvious effort of many Administrations to create a friendly, satisfactory and motivating for the employees’ environment, the results, in most cases, are not satisfactory due to the absence of the proper communication tactics, which results to low employee satisfaction level.

 • Inability to effect radical changes during the reengineering of the company, since the vision, the objectives and the messages coming from the Administration are transmitted in a wrong way.

 • Executives with important background and professional qualifications fail to excel in the business environment due to their reduced communication ability, and failure to manage effectively the frequent labour conflicts.

 • Well – established companies convey a picture of mediocrity during telephone communication with customers and suppliers.  

  It should be noted that the seminar, due to its practical nature, can be applied to any form of communication, within the spectrum of personal, domestic and social life.
 • TRAINING REGISTRATION           ORDER MATERIAL      

  Who should attend
 • Executives of private and public organizations

 • Managers, Heads and Employees dealing with the internal and external communication plan of their organization
 • Sections
  A. BASIC ELEMENTS OF COMMUNICATION

 • The importance of communication
 • The analysis of communication as a process
 • The importance of feedback
 • Communication conduct
 • Verbal and not verbal communication
 • Telephone communication and conduct

  B. FORMS OF BUSINESS COMMUNICATION
 • Business Communication Networks
 • Barriers to business communication
 • Resolution of communication problems
 • Selection of suitable communication channels

  C. COMMUNICATION IN THE BUSINESS ROUTINE
 • Techniques of successful interviews
 • Stress management
 • Effective meetings
 • Management of conflicts
 • Concept and stages of negotiation
 • Negotiation processes and techniques
 • Handling of objections

  D. PLANNING THE IMPROVEMENT OF INTERNAL COMMUNICATION
 • Evaluation of the internal communication system
 • Planning, development and materialization of the company’s communication plan
 • Objectives
 • Presentation of basic principles, techniques and methodologies for efficient communication
 • Evaluation of the existing, internal communication system
 • Development of a plan for the improvement of communication

  The seminar, with the use of video, Power Point and practical exercises, analyzes the communication process, presents practical rules for the correction of the usual errors and proposes a plan for the continuous internal communication, accompanied by an evaluation and improvement mechanism.
 • Seminar Time and Place
  Date:: 2017

  Time: -

  City: ATHENS

  Place:
  Seminar Subsidization
  The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

  Deadline for submission to OAED:

  Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
   
  TRAINING REGISTRATION          ORDER MATERIAL     
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων