Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Λειτουργίες Marketing
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Λειτουργίες Marketing
Λειτουργίες Marketing

Το Σεμινάριο αυτό καλύπτει βήμα - βήμα την πλήρη διαδικασία σχεδιασμού, την παρακολούθηση της υλοποίησης και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός Marketing Plan . Για να θεωρηθεί ένα Marketing Plan επιτυχημένο, πρέπει τεκμηριωμένα να βελτιώνει την προοπτική πώλησης των προϊόντων και επομένως είναι σημαντικό να καθορισθούν και δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητάς του. Η παρουσίαση γίνεται με απλό και συστηματικό τρόπο, κατανοητό και από όσους δεν είχαν μέχρι σήμερα καμία εμπλοκή σε θέματα Marketing . Το σεμινάριο προσδιορίζει με σαφήνεια:

 • Τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει ένα αποδοτικό Marketing Plan.
 • Ποιες πληροφορίες χρειάζονται, από ποιες πήγες θα αναζητηθούν και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να γίνει η συλλογή και η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.
 • Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και εργαλεία θα προσδιορίσουμε το Target Group.
 • Πώς γίνεται η ανάπτυξη Στρατηγικής για τα προϊόντα, την τιμολογιακή πολιτική, τη θέση (κανάλι διανομής και τρόπος προσέγγισης προς τον πελάτη) χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία Strategy Map - Balanced Scorecard.
 • Ποιες ενέργειες πρέπει να σχεδιαστούν για την Υλοποίηση του Marketing Plan.
 • Πώς γίνεται η μέτρηση της αποδοτικότητας του Marketing Plan.
 • Τη μεθοδολογία υποστήριξης της Διοίκησης για την αποτελεσματική υλοποίηση του Marketing Plan.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται
 • Σε Διευθ. Συμβούλους, Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Σε Διευθυντές και Στελέχη Marketing
 • Σε Διευθυντές Πωλήσεων, Πωλητές και Υπεύθυνους Προώθησης Προϊόντων & Υπηρεσιών
Ενότητες Σεμιναρίου

Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ MARKETING PLAN

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση ανταγωνισμού
 • Ανάλυση αναγκών και συμπεριφοράς πελατών
 • Check List για την ανάλυση της παρούσας κατάστασης

Γ. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ TARGET GROUP

 • Κριτήρια Τμηματοποίησης Καταναλωτικών Αγορών
 • Κριτήρια Τμηματοποίησης Βιομηχανικών Αγορών
 • Διαδικασία Επιλογής Τμήματος Αγοράς ως Target Group

Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING & ΠΛΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δ1. Κατευθύνσεις Στρατηγικής

 • Ανάπτυξη αγοράς με υπάρχοντα προϊόντα
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Δ2. Στρατηγικοί Στόχοι Marketing & Πλάνα Υλοποίησης

Η Στρατηγική και τα Πλάνα υλοποίησης που αφορούν:

 • Τα προϊόντα - Brand Management
 • Τα κανάλια διανομής
 • Τα Logistics του Marketing Plan
 • Το Customer Service
 • Τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής
 • Τον υπολογισμό του νεκρού σημείου
 • Την προώθηση των προϊόντων/ υπηρεσιών

Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ MARKETING PLAN

 • Προβλέψεις Πωλήσεων - Προϋπολογισμός
 • Αναλυτικός Σχεδιασμός Πλάνων Υλοποίησης
 • Eφαρμογή του Action Plan & Παρακολούθηση
 • Αποκλίσεις από budget - πλάνα υλοποίησης
 • Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας
 • Marketing Plan Audit

Μέσω μελετών περιπτώσεων (case studies) και παραδειγμάτων διασαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής των ανωτέρω στην πράξη.

Στόχος Σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που απαιτούνται για την προετοιμασία και τη διαχείριση της υλοποίησης ενός αποδοτικού Marketing Plan.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ελένη Φλουρή

Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Λειτουργίες Marketing» & Case Studies με λύσεις (σε έντυπη μορφή)
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Υπόδειγμα ενός πλήρους Marketing Plan
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων