Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Statistical Process Control
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Statistical Process Control
Statistical Process Control

Η AQS διοργανώνει το σεμινάριο Statistical Process Control (SPC) με εισηγητή τον Δρ. Νικόλαο Λογοθέτη, συγγραφέα του βιβλίου: «Managing for Total Quality: From Deming to Taguchi and SPC» (εκδόσεις PrenticeHall), με σημαντική εμπειρία εφαρμογών SPC σε Ελληνικές και Διεθνείς Επιχειρήσεις.
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία και δίνονται τα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων & υπηρεσιών, τη μείωση του ποσοστού αστοχιών και επομένως του κόστους, μέσω του Statistical Process Control (SPC).
Για τον πρακτικό και ωφέλιμο χαρακτήρα των εργαλείων SPC μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα στην ιστοσελίδα μας  www.aqs.gr/examplespc.doc προκειμένου να αξιολογήσετε τη χρησιμότητά τους.
Στα πλαίσια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες προσκαλούνται να μας αποστείλουν στοιχεία μετρήσεων μιας Διεργασίας παραγωγής ή υπηρεσιών προκειμένου να εκτιμηθούν οι δυνατότητες βελτίωσής της.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στην αντίστοιχη ενότητα που αναφέρεται παρακάτω και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τη χρήση των εργαλείων SPC ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα και να μειώσουν το κόστος των διεργασιών.

Ενότητες Σεμιναρίου
 1. Statistical Process Control και το Σύστημα 6 Sigma
 2. Βασικά Στοιχεία Στατιστικής Ανάλυσης
 3. Μέτρηση Ικανότητας μιας Διεργασίας
 4. Κριτήρια Κανονικής Κατανομής
 5. Διαγράμματα Ελέγχου (Control Charts)
 6. Φύλλα Συλλογής Δεδομένων
 7. Διαγράμματα Αιτίου Αποτελέσματος
 8. Brainstorming (Καταιγισμός Ιδεών)
 9. Πλάνο Δειγματοληψίας - Μέγεθος Δείγματος
 10. Διαγράμματα Ροής
 11. Διάγραμμα Συσχέτισης
 12. Αβεβαιότητα και R & R Μετρήσεων
 13. Η Βελτίωση της Ποιότητας : Hypothesis Testing – Λοιπά Εργαλεία
 14. Εφαρμογές SPC – Process Capability
Μεθοδολογία
Τομείς Εφαρμογής
Οι τομείς για τους οποίους θα παρουσιασθούν εφαρμογές είναι οι εξής:
 • Σχεδιασμός Προϊόντων - Υπηρεσιών
 • Προμήθειες, Παραγωγή
 • Διαχείριση προβλέψεω ζήτησης,
 • Συσκευασία προϊόντω, Διαχείριση Έργου,
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Ποιοτικός Έλεγχος
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Μιχαλοπούλου Ευγενία
Εισηγητές Σεμιναρίου
Συγγραφέας του διεθνούς κυκλοφορίας Βιβλίου Managing Total Quality From Deming to Taguchi and SPC (εκδόσεις Prentice Hall) με σημαντική εμπειρία εφαρμογών SPC σε Ελληνικές και Διεθνείς Επιχειρήσεις.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Statistical Process Control»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία για την Εφαρμογή SPC

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα SPC, Six Sigma & ISO 9001:2008, μέσω της ιστοσελίδας μαςOn-line Σύμβουλοι»)

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου Statistical Process Control (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο «Statistical Process Control»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία για την Εφαρμογή SPC

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα SPC, Six Sigma & ISO 9001:2008, μέσω της ιστοσελίδας μαςOn-line Σύμβουλοι»)

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων