Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Οργάνωση & Βελτίωση Παραγωγής
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Οργάνωση & Βελτίωση Παραγωγής
Οργάνωση & Βελτίωση Παραγωγής

Σεμινάριο Οργάνωσης & Βελτίωσης Παραγωγής

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζουμε το ανανεωμένο σεμινάριο «Οργάνωση και Βελτίωση Παραγωγής», που διεξάγεται ως Workshop, με χρήση μια νέας ειδικής Εφαρμογής που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας για την οργάνωση και την αποδοτικότητα της Παραγωγής, καθώς με χρήση φασεολογίων και συνταγολογίων, γίνεται ο προγραμματισμός προσωπικού και μηχανών, η ακριβής κοστολόγηση κάθε παραγγελίας και ο χρόνος παράδοσής της.

Η Εφαρμογή αυτή δίνεται ΔΩΡΕΑΝ στους συμμετέχοντες και σε συνδυασμό με την παρουσίαση σύγχρονων διαδικασιών, εργαλείων και τεχνικών, επιτυγχάνουμε βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται στα παρακάτω στελέχη:
  • Γενικούς Διευθυντές
  • Διευθυντές Εργοστασίου / Παραγωγής

  • Μεσαία στελέχη παραγωγής

Ενότητες Σεμιναρίου

1. Προγραμματισμός Παραγωγής

2. Ετοιμασία λίστας απαιτούμενων υλικών για κάθε παραγγελία

3. Ποιοτικός Έλεγχος – Σχεδιασμός και Τεκμηρίωση

4. Μέτρηση και Βελτίωση Παραγωγικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού

5. Παρακολούθηση της κατάστασης παραγγελίας (ποσοστό υλοποίησης, ημερομηνία παράδοσης)

6. Μέτρηση και Βελτίωση Παραγωγικότητας Μηχανών

7. Αρχική Εκτίμηση Κόστους και Πραγματικό Κοστολόγιο σε ημερήσια βάση

8. Μέγιστη αξιοποίηση Μηχανών

9.  Απεικόνιση ποσοστού υλοποίησης όλων των Παραγγελιών με το κοστολόγιο της κάθε παραγγελίας -    προβλεπόμενο και πραγματικό - σε μία οθόνη

10. Εντοπισμός Bottleneck και Βελτίωση Ροής Εργασιών

11. Μείωση των απωλειών χρόνου στο Setup - Μελέτη Χρόνων Μεθόδων

12. Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγής

13. Αριστοποίηση Αποθέματος Τελικού Προϊόντος

14. Σύστημα 5S ευταξίας της παραγωγής και κρίσιμα Σημεία Ασφάλειας και Υγιεινής

15. Κρίσιμα σημεία για τη μείωση κόστους παραγωγής


Το σεμινάριο παρέχεται και ως ενδοεπιχειρησιακό εγκαινιάζοντας τη μετάβαση από το κλασσικό σεμινάριο στην εφαρμοσμένη εκπαίδευση με υποστήριξη. Δείτε περισσότερα εδώ.
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK, τ.Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης. Διαθέτει μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία στην Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και στην επιχειρησιακή Εκπαίδευση (σεμινάρια-workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και έχει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής σε τομείς Πωλήσεων, Τεχνικών Διαπραγματεύσεων, Ηγεσίας, Οργάνωσης Παραγωγής, Διαχείρισης Έργων και Προμηθειών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
  • Εγχειρίδιο «Οργάνωση & Βελτίωση Παραγωγής»
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Εφαρμογή σε Excel για τον προγραμματισμό, την αυτόματη μέτρηση δεικτών παραγωγικότητας προσωπικού και μηχανών, την κοστολόγηση και τον χρόνο παράδοσης της κάθε παραγγελίας
  • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων