Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Management of the Modern Warehouse
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > Management of the Modern Warehouse
Management of the Modern Warehouse
This seminar provides participants with the methodology and the tools that will allow them to identify opportunities for improved Warehouse organisation, efficient space exploitation and increased productivity and quality, in the main operations of the Warehouse. Particular emphasis is given on the presentation of a complete assessment table consisting of 300 questions covering all aspects of Warehouse operation and design. Practical exercises illustrate the use of tools and methodologies.

TRAINING REGISTRATION           ORDER MATERIAL      

Who should attend
The seminar is addressed to those dealing, directly or indirectly, with the improvement of the warehouse operation and, more specifically, to:

 • Logistics Managers
 • Warehouse Executives
 • Production Managers
 • Plant Managers
 • Commercial Directors
 • Information Systems Executives
 • Newly hired Warehouse staff
 • Objectives

  It is a well-known fact that wisely exploiting the latest developments in warehouse management and distribution offers businesses, unique opportunities for impressive enhancement of Customer Service levels, reduction of operating costs, stock reduction, more efficient use of space, and faster order processing. The above-mentioned methods are applied through practical exercises.

   

   

  Sections
  • WAREHOUSE ORGANISATION: Warehouse’s main operations: Receiving, Storing, Preparing and Shipping Orders.

    

  • PROCEDURES - FORMS - REPORTS: Required documents in support of the above main processes. What should a complete Handbook of Warehouse Operations include?

    

  • MEASURING PRODUCTIVITY: In Receipt, Storage, Preparation and Shipment of Orders.

    

  • CHOOSING AN ORDER PREPARATION METHOD:

    

   Order zone picking or order batching. Presentation of all possible combinations for reduced order preparation time and increased productivity.

    

  • WAREHOUSE'S EQUIPMENT: The technical and financial criteria influencing the selection of storage systems (Types of shelves, grids, etc.) and other equipment are presented.

    

  • ABC ANALYSIS APPLICATION: The method is applied in storage location assignment, inventory plan and stock management.

    

  • STOCK MANAGEMENT: Management methods for stock reduction and customer service improvement.

    

  • CALCULATING STORAGE COST: Calculating unit storage cost increase, as a function of storage duration.

    

  • THE ROLE OF PACKING UNITS: In optimum storage location assignment, increase of productivity and material movement - Applications.

    

  • EFFICIENCY INDICATORS: The indicator system required for Warehouse operation evaluation is presented.

    

  Seminar Lecturers
  Chem. Eng., top manager in large international companies for 20 years, Managing Director of Advanced Quality Services Ltd, a management consulting company specialising in strategy that has participated in more than 300 integrated reengineering projects.
  Seminar Time and Place
  Date:: 2017

  Time: -

  City: ATHENS

  Place:
  Material Description
  • “Managing a Modern Warehouse” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • ABC Analysis Software
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website
  Seminar Subsidization
  The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

  Deadline for submission to OAED:

  Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
   
  TRAINING REGISTRATION          ORDER MATERIAL     
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων