Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
HRM Best Practices
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > HRM Best Practices
HRM Best Practices

The "HRM Best Practices" seminar has proved to be a useful tool for every organisation since it:

 • Presents all steps and check points in the creation of a HRM system, from design to implementation

 • Approaches the HRM system as a group of Processes (System) analysed into individual activities and methods (procedures). Moreover, it links the HRM System with the Quality System, thus creating potential for continuous improvement of the HRM system through the internal audits foreseen.

 • For each process, an inspection checklist is provided; it allows monitoring of Process thoroughness and quality of implementation. Methodologies and tools ensuring improved process implementation are also provided.

 • Offers a complete Quality – Efficiency Indicator system assessing the efficiency of each individual process in the HRM system.

 • Introduces a method of introducing HRM targets in the corporate Business Plan (Balanced Scorecard System).

 • Focuses on Personnel Performance and Motivation Management, the true “heart” of any HRM system

The requirements of excellence models (EFQM, Baldrige) and the valuable experience gained through problems faced during the implementation of actual HRM systems in Greek firms have been taken in consideration in the design of the material of the seminar.

TRAINING REGISTRATION           ORDER MATERIAL      

Objectives

This seminar is aimed at offering business and organisation executives the know-how that will allow them to:

 • Create and implement a HRM program

 • Become aware of the enormous contribution an Integrated, Quality HRM system can have towards improved Performance Management and, ultimately, achievement of corporate goals

 • Use appropriate diagnostic tools, to identify the full extent of current weaknesses – shortcomings and evaluate the efficiency of an existing HRM system, to correct deficiencies and improve current practices

Sections
 1. Human Resource Planning

 2. Best practices in recruiting

 3. Personnel Performance Management

 4. Design and Management of a Personnel Incentives and Motivation system

 5. Establishment of a Personnel Succession Plan

 6. Introduction of New Work Systems

 7. Establishment of a Development Plan. Talent Management Practices

 8. Design and Development of Task Assignment and Time Management Practices

 9. Design, Implementation and Inspection of Culture Change

 10. Management Assessment

 11. Personnel search

Who should attend

 • General Managers, other senior executives and HRM Managers

 • Executives in charge of Performance Management

Seminar Lecturers
Seminar Time and Place
Date:: 2019

Time: -

City: ATHENS

Place:
Material Description

 • “HRM Best Practices” manual

 • Complete seminar presentation

 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

Seminar Subsidization
The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

Deadline for submission to OAED:

Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
 
TRAINING REGISTRATION          ORDER MATERIAL     

Press Add to Basket if you want to order any of the following seminar materials.


Order Seminar Material
Name PRICE Material Selection
Full Package of Seminar "Human Resource Management" (Greek Version) 180 € Add to Basket
Packet includes: 
 

 • “HRM Best Practices” manual

 • Complete seminar presentation

 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων