Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Οργάνωση Πωλήσεων - Audit - Εργαλεία - Best Practices - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Οργάνωση Πωλήσεων - Audit - Εργαλεία - Best Practices - Αθήνα
Οργάνωση Πωλήσεων - Audit - Εργαλεία - Best Practices - Αθήνα

Το Σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία στην Αθήνα. Παράλληλα υλοποιείται και ηλεκτρονικά σε επόμενη ημερομηνία μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Το Σεμινάριο αυτό αποτελεί ένα Workshop που στοχεύει στην αποτύπωση των προβλημάτων σε όλες τις πτυχές της Πώλησης εξετάζοντας τις σχετικές Διεργασίες με τη μεθοδολογία SIPOC (Supplier - Input - Process - Output - Customer).

Ολοκληρώνοντας το Σεμινάριο αυτό, τα Στελέχη των Πωλήσεων θα έχουν βοηθηθεί σημαντικά, ώστε να χειρίζονται όλα τα στάδια της Πώλησης με συγκροτημένη και δομημένη προσέγγιση.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής στο Online σεμινάριο, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός δύο εβδομάδων από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται, τόσο στους Υπεύθυνους των Τμημάτων Πωλήσεων όσο και στους Πωλητές. Ιδανικά η κοινή παρουσία Πωλητών - Προϊσταμένων θα διευκόλυνε περισσότερο την αφομοίωση και επεξεργασία των προτεινόμενων Best Practices.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται αναλυτικά τα παρακάτω:

 • Αποτελεσματικός τρόπος Ανάλυσης Αγοράς, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες Κλαδικές μελέτες

 • Ανάλυση κρίσιμων Δεικτών των Ανταγωνιστών και πώς αξιοποιούνται Στρατηγικά προς όφελος της εταιρείας: Εργαλεία σε Excel παρέχουν αυτόματα όλους τους Δείκτες

 • Συγκριτική Αξιολόγηση με τον Ανταγωνισμό

 • Μεθοδολογία Στοχοθέτησης

 • Επιλογή του κατάλληλου Μοντέλου Πρόβλεψης: Δίνονται Εργαλεία με τα πιο σύγχρονα Μοντέλα Πρόβλεψης

 • ΑBC Analysis Πελατών. Εργαλεία με χρήση πολλων κριτηρίων: Πωλήσεις, Κερδοφορία, Αξιοπιστία στις υποχρεώσεις, Προοπτική Ανάπτυξης κ.ά.

 • Αξιολόγηση κατηγοριών Πελατών με βάση το contribution Margin

 • Εργαλεία Προγραμματισμού και Απολογισμού Πωλητού, Ετήσιου, Μηνιαίου, Εβδομαδιαίου, Ημερήσιου

 • Προετοιμασία της Επαφής με τον Πελάτη

 • Μεθοδολογία Εκμαίευσης και Διάγνωσης των Αναγκών

 • Διεργασία Ανεύρεσης και Ανάπτυξης Νέων Πελατών

 • Ποιοτική Παρουσίαση του Προϊόντος - Τι πρέπει να τονιστεί και τι πρέπει να αποφευχθεί

 • Αποτελεσματική Διαχείριση ειδικών Συμπεριφορών και Αντιρρήσεων

 • Οι κρίσιμες λεπτομέρειες στο Κλείσιμο της Πώλησης

 • Πώς δημιουργούνται Σχέσεις Μακροχρόνιας Συνεργασίας με τον Πελάτη, ώστε η Επιχείρηση να επωφελείται από τη δια Βίου Αξία του Πελάτη (Life Time Customer Value)

 • Δείκτες και Αναφορές Απόδοσης Πωλητών

 • Best Practices στο Coaching Πωλητών

 • Εργαλεία για τον Υπολογισμό του πρίμ των Πωλητών, όπου λαμβάνονται υπόψη όλες οι συναφείς παράμετροι, όπως οι Πωλήσεις, οι Εισπράξεις, η Κερδοφορία, οι Επιστροφές κ.ά.

Για τα σημεία επαφής Πωλητή - Πελάτη θα γίνουν βιωματικές ασκήσεις, με συγκεκριμένο σενάριο και παίξιμο ρόλων, ώστε να εμπεδωθούν οι ενδεδειγμένες συμπεριφορές

Στο Σεμινάριο θα παρουσιαστεί και ο τρόπος χρήσης των νέων τεχνολογιών στις Διεργασίες των Πωλήσεων, όπως για παράδειγμα το Geomarketing.

AQS
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Crowne Plaza Hotel
Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο «Οργάνωση Πωλήσεων», σε ηλεκτρονική μορφή

 • Όλη η Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή

 • Εργαλεία σε μορφή Excel:

  • Κατηγοριοποίησης Πελατών (ABCD Analysis με πολλαπλά κριτήρια)

  • Προγραμματισμού - Απολογισμού Επισκέψεων και Αυτόματης Παραγωγής Δεικτών

  • Για την Αξιολόγηση και Διαχείριση νέων Σημείων

  • Ενημέρωση Πελάτη για επιτυχημένους Κωδικούς

  • Υπολογισμού prim Πωλητών

  • Αξιολόγησης Ανταγωνιστών

  • Forecasting για πρόβλεψη Πωλήσεων

  • Αυτοαξιολόγησης του Coach του Πωλητή

  • Κερδοφορίας Πελατών

  • Αυτόματου Υπολογισμού Δεικτών και Αναφορών Πωλήσεων

  • Υπολογισμού Κερδοφορίας Προϊόντων

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου "Οργάνωση Πωλήσεων & Ανάπτυξη Πωλητών" (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 

 • Εγχειρίδιο «Οργάνωση Πωλήσεων», σε ηλεκτρονική μορφή

 • Όλη η Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή

 • Εργαλεία σε μορφή Excel:

  • Κατηγοριοποίησης Πελατών (ABCD Analysis με πολλαπλά κριτήρια)

  • Προγραμματισμού - Απολογισμού Επισκέψεων και Αυτόματης Παραγωγής Δεικτών

  • Για την Αξιολόγηση και Διαχείριση νέων Σημείων

  • Ενημέρωση Πελάτη για επιτυχημένους Κωδικούς

  • Υπολογισμού prim Πωλητών

  • Αξιολόγησης Ανταγωνιστών

  • Forecasting για πρόβλεψη Πωλήσεων

  • Αυτοαξιολόγησης του Coach του Πωλητή

  • Κερδοφορίας Πελατών

  • Αυτόματου Υπολογισμού Δεικτών και Αναφορών Πωλήσεων

  • Υπολογισμού Κερδοφορίας Προϊόντων

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων