Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Οργάνωση Πωλήσεων & Ανάπτυξη Πωλητών
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Οργάνωση Πωλήσεων & Ανάπτυξη Πωλητών
Οργάνωση Πωλήσεων & Ανάπτυξη Πωλητών
Στην Οργάνωση των πωλήσεων περιλαμβάνονται ο Σχεδιασμός της Εμπορικής Πολιτικής, η Ανάλυση της Αγοράς και του Ανταγωνισμού, ο Καθορισμός των Πελατών - Στόχων (Targeting), η Επιλογή, η Προσέγγιση και το Άνοιγμα νέων πελατών, η Στοχοθέτηση, η ετοιμασία ενός Στοιχειώδους Marketing Plan, η διατήρηση και ανάπτυξη ενθουσιασμένων πελατών που θα εξελιχθούν με τη σειρά τους οι ίδιοι σε «πωλητές μας».

Παράλληλα οι πρακτικές για τα βασικά στοιχεία ανάπτυξης του πωλητή και το επιτυχημένο κλείσιμο της πώλησης, είναι κρίσιμα ζωτικά ζητήματα για κάθε επιχείρηση.

Το σεμινάριο αυτό είναι ένα workshop που λειτουργεί με πρακτικές ασκήσεις, video, Role Playing, διανθισμένο με πρακτικά εργαλεία, πολύτιμα για τον κάθε πωλητή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Ενότητες Σεμιναρίου

Α. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Η ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού
 • Καθορισμός πελατών στόχων (target groups) - Τμηματοποίηση της Αγοράς
 • Στόχοι και κριτήρια επιτυχίας των πωλήσεων
 • Προϋπολογισμός Πωλήσεων
 • Ο σχεδιασμός της Εμπορικής Πολιτικής
 • Σύγχρονα Συστήματα πρόβλεψης Πωλήσεων

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Λειτουργικές Διαδικασίες

 • Η Απόκτηση - Η Διατήρηση πελατών
 • Η Αύξηση πωλήσεων στους υπάρχοντες πελάτες
 • Η Διείσδυση σε νέες αγορές
 • Η Δημιουργία partnership με πελάτες
 • Προγραμματισμός Πωλητών
 • Η προετοιμασία του Πωλητή πριν την επίσκεψη
 • Διαχείριση επιστροφών

Διαδικασίες διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Οργανόγραμμα πωλήσεων
 • Πρόσληψη & Ένταξη Πωλητών
 • Coaching Πωλητών - Αμοιβές Πωλητών
 • Παρακολούθηση & Βελτίωση Απόδοσης Πωλητών
 • Διαχείριση σχέσεων με Πελάτες (CRM)

Γ. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 • Χαρακτηριστικά του επαγγελματία πωλητή
 • Αξιοπιστία, το Α και το Ω
 • Ψυχολογία ανθρώπου με θετικό Profile
 • Εμφάνιση πωλητή
 • Time Management
 • Ενσυναίσθηση & Κατανόησ
 • Ο ρόλος του ενθουσιασμού απο πλευράς πωλητή
Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ
 • Διαχώρισε τις Συμπεριφορές Πώλησης από τις Συμπεριφορές Εξυπηρέτησης
 • Διερεύνησε για ανάγκες
 • Παρουσίασε προϊόντα
 • Παρακίνησε σε δοκιμή
 • Πρότεινε διακριτικά
 • Επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια δοκιμής
 • Προσπάθησε Συνδυαστική Πώληση
 • Παρουσίασε οφέλη στον Πελάτη και όχι ιδιότητες
 • Αντιμετώπισε Αντιρρήσεις
 • Κλείσε την Πώληση
 • Επιβεβαίωσε τελική επιλογή και εξέφρασε με βεβαιότητα οτι θα το ευχαριστηθεί
 • Χειρίσου παράπονα / Διαδικασίες Εξυπηρέτησης
 • Κατανόησε τις ανάγκες των πελατών
 • Προσωποποίησε την Επικοινωνία
 • Συμπεριφέρσου φιλικά / Ευγενικά
 • Μίλησε στον πληθυντικό
 • Εξυπηρέτησε με ταχύτητα και προθυμία
 • Ευχαρίστησε
Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ KAI ΑΡΧΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
 • Βασικοί κανόνες - κλειδιά στην επιτυχία του κλεισίματος
 • Κάντε τον πελάτη να αισθανθεί Βασιλιάς
 • Το κόστος δεν είναι ο κύριος παράγων
 • Το κτίσιμο της αρμονίας (Rapport)
 • Το service κλειδί για το κλείσιμο
 • Σκέψου σαν αγοραστής και πωλητής ταυτόχρονα
 • Θετικές κινήσεις όταν σας έρχονται αρνητικά μηνύματα
 • Βγάλτε στην επιφάνεια τις ερωτήσεις
 • Αξιοποιείστε ερωτήσεις
 • Το βλέμμα, η ακρόαση και η στιγμή της υπογραφής
ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όταν ο πελάτης:

 • Είναι εκνευρισμένος ή βιάζεται
 • Ζητάει ειδική μεταχείριση
 • Έχει αρνητική εμπειρία από την εταιρεία
 • Προσβάλλει τον ανταγωνισμό
 • Υποβάλλει ερωτήσεις που δε γνωρίζετε την απάντηση
 • Αντιπαραβάλλει την χαμηλότερη τιμή του ανταγωνιστού
 • Προτείνει βελτίωση στο προϊόν ή στο service
 • Καταχράται ιδιωτικών σας πληροφοριών
 • Απειλεί με καταγγελία
 • Ζητάει πληροφορίες που δεν επιτρέπεται να δοθούν
 • Έχει σύγχυση ως προς τις προσωπικές του ανάγκες
Ζ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
 • Η έννοια της Εμπειρίας Επίσκεψης
 • Η Εμπειρία Επίσκεψης σαν βιωματική εμπειρία επηρεάζει την Πιστότητα
 • Πως διαμορφώνεται η Εμπειρία Επίσκεψης
 • Διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων πελατών
 • Οι 5 κανόνες - μεθοδολογία διαμόρφωσης μιας Συνολικής Ανταγωνιστικής Εμπειρίας Επίσκεψης
 • Ρόλος Χώρων, Layout Βιτρίνας, Visual Merchandising και Σηματοδότησης στη δημιουργία της Εμπειρίας Επίσκεψης
 • Διατήρηση πελατών
 • Μετατροπή των πελατών σε αφοσιωμένους
 • Μέτρηση Ικανοποίησης Πελάτη
Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στα παρακάτω στελέχη:

 • Διευθ. Συμβούλους, Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Πωλήσεων
 • Πωλητές και Υπεύθυνους Προώθησης Προϊόντων & Υπηρεσιών

Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Μιχαλοπούλου Ευγενία

Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Οργάνωση Πωλήσεων & Ανάπτυξη Πωλητών»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία για τη Βελτίωση του Πωλητή
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου "Οργάνωση Πωλήσεων & Ανάπτυξη Πωλητών" (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο «Οργάνωση Πωλήσεων & Ανάπτυξη Πωλητών»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία για τη Βελτίωση του Πωλητή
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων