Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Management of Supplies
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > Management of Supplies
Management of Supplies

This new and upgraded seminar focuses on a more efficient organisation of the supplies department, cost reduction, quality improvement, supplier assessment and acceleration of processing rates. Simple and comprehensible examples illustrate the use of modern tools, such as: “Total Cost Approach”, “Value Analysis” and “Supplier Efficiency” evaluation (Quality reliability), Financial Indicators centred on solvency, as well as indicators measuring Total Supply Performance. This new version includes sections on Activity Based Costing and the way in which it relates to supply management.

TRAINING REGISTRATION           ORDER MATERIAL       DOWNLOAD MATERIAL

Objectives
Participants will be able to evaluate the effectiveness of the Supply System and make use of modern tools in order to achieve cost reduction and selection of reliable suppliers.
Who should attend
  • Senior Management
  • Supply Department Executives
  • Logistics Executives
  • Personnel Managers
Sections
Seminar Lecturers
Chem. Eng., top manager in large international companies for 20 years, Managing Director of Advanced Quality Services Ltd, a management consulting company specialising in strategy that has participated in more than 300 integrated reengineering projects.
MBA, company consultant with many years of consulting experience in organisation and development systems, and with rich lecturing experience in office organisation issues.
Seminar Time and Place
Date:: 2017

Time: -

City: ATHENS

Place:
Material Description
  • “Supply Management” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Excel spreadsheets for Discount Evaluation and ABC Analysis
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website
Seminar Subsidization
The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

Deadline for submission to OAED:

Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
 
TRAINING REGISTRATION          ORDER MATERIAL     DOWNLOAD MATERIAL
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων