Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Cost Cutting - Μείωση Κόστους στις Επιχειρήσεις - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Cost Cutting - Μείωση Κόστους στις Επιχειρήσεις - Αθήνα
Cost Cutting - Μείωση Κόστους στις Επιχειρήσεις - Αθήνα
Κάθε επιχείρηση, όχι μόνο σε περιόδους κρίσεως αλλά και σε ομαλότερες περιόδους, επιβάλλεται να σχεδιάζει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της και να βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα.
Στο συγκεκριμένο Workshop, αφού πρώτα παρουσιαστούν οι επιτυχημένες πρακτικές - εργαλεία μείωσης κόστους και οι συνήθεις περιοχές σπατάλης θα γίνει άσκηση εφαρμογής. Στη συνέχεια θα δοθεί στους συμμετέχοντες Case Study (workshop) όπου, χρησιμοποιώντας τα ειδικά εργαλεία που τους παρέχουμε, θα προταθούν ενέργειες μείωσης του κόστους στην συγκεκριμένη επιχειρησιακή μονάδα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ       DOWNLOAD ΥΛΙΚΟΥ

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται :

 • Γενικούς Διευθυντές και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διευθυντές / Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, Παραγωγής, Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμηθειών
Στόχοι Σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να δώσει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν:

 • Να προσδιορίσουν τις περιοχές όπου επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της Επιχείρησης / Οργανισμού και να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία.
 • Να σχεδιάσουν - οργανώσουν τον τρόπο υλοποίησης των έργων μείωσης κόστους
Ενότητες Σεμιναρίου
1. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2. Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ - Δράσεις βελτίωσης
3. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ:
 • Βελτίωση Διεργασιών
 • Μέτρηση Παραγωγικότητας
 • Δείκτες αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς
 • Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Ένταξη μείωσης κόστους
 • Προϋπολογισμός - Reporting
5. ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ, ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΠΑΤΑΛΕΣ – Best Practice μείωσης κόστους στις περιοχές:
 • Προμήθειες, Παραγωγή – Φύρες, Set up
 • Έξοδα Πωλητών, Επιστροφές, Έξοδα Marketing
 • Διοικητικά έξοδα: Ενέργεια - Τηλέφωνα - Οχήματα – Αναλώσιμα
 • Λειτουργίες αποθήκης - Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Οικονομική Λειτουργία Χρηματοοικονομικά Επενδύσεις παγίων
6. ACTIVITY BASED COSTING:
 • Το κόστος Δραστηριότητας, Τμήματος, Σύμβασης, Έργου, Πελάτη
 • Το πραγματικό κόστος των προϊόντων
7. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (Workshop)
8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
Δίνονται δωρεάν τα παρακάτω εργαλεία:
 • Πίνακας ελέγχου 500 σημείων της επιχείρησης για μείωση κόστους
 • Η δομή κόστους της επιχείρησης σε σχέση με τον κλάδο
 • Σύγκριση κόστους εταιρίας του κάθε συμμετέχοντα με τον Μέσο Όρο του κλάδου
 • Ο προϋπολογισμός ως εργαλείο μείωσης κόστους
 • Εργαλεία προγραμματισμού παραγωγής
 • Μελέτη χρόνων μεθόδων
 • Value Analysis, για προμήθειες & παραγωγή
 • Εργαλεία αριστοποίησης ποσότητας παραγγελίας και παρτίδας
 • Εργαλεία για τον υπολογισμό ολικού κόστους αγοράς
 • Εργαλείο αξιολόγησης προσφερόμενων εκπτώσεων
 • Εργαλεία καθορισμού ύψους αποθεμάτων
 • Εργαλεία για την χωροθέτηση των υλικών
 • NPV, IRR και PBP για την αξιολόγηση επενδύσεων
 • Εργαλεία για τον υπολογισμό κόστους δραστηριοτήτων (Activity Base Costing), συμβάσεων, πελατών
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «COST CUTTING – Μείωση Κόστους στις Επιχειρήσεις»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Λογισμικό για: AB Costing & λοιπά Εργαλεία Μείωσης Κόστους
  που προαναφέρθηκαν
 • Δωρεάν online συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     DOWNLOAD ΥΛΙΚΟΥ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων