Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Coaching of Sales Executives
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > Coaching of Sales Executives
Coaching of Sales Executives

It is an intensive, comprehensive, and hands-on seminar intended to guide and empower Sales Executives by presenting contemporary methods and providing answers to crucial questions.

Upon completion of the seminar, sales executives will be able to apply a well-structured approach in all aspects of the sales process. From goal setting and contacts preparation, to determining clients’ needs, making suggestions with great added value, effectively managing special types of behaviour and arguments, seminar participants will be able to function more efficiently and establish long-term cooperation relations with the client.

TRAINING REGISTRATION           ORDER MATERIAL      

Who should attend

 • Commercial Directors

 • Directors of Sales

 • Salesmen and executives in charge of Promotion of Products and Services

 • Human Resource Managers

Seminar Structure

PRINCIPLES OF COACHING –SETTING OBJECTIVES

 • Coaching: The 4-stages process

 • Setting and agreeing on objectives

 • Monitoring and achieving goals

 • Quality of Reports

PREPARING CONTACTS WITH CLIENTS

 • Identifying prospective clients

 • First approach (by telephone, Direct Mail)

 • Scheduling meetings

 • Time management

 • Preparing the presentation

 • Presentation techniques

CONTACT WITH CLIENTS

 • Are you selling to the right person of the Customers Company?

 • Critical points at the 1st meeting o Active listening o Active listening instead of prejudgement o Understanding body language o Attractive presentation of the product or service

 • Diagnosis of needs

 • Preparation and follow up of the offer

 • Critical points of negotiation

 • Managing confidentiality

 • Critical points for quality communication

 • Handling objections

 • Maintaining and expanding cooperation (Cross - selling)

MANAGEMENT OF CLIENTS SPECIAL BEHAVIOURS

When customers:

 • Are upset

 • Are in a hurry

 • Request special treatment

 • Have negative experience from the company

 • Offend the competition

 • Ask questions you do not know the answer to

 • Point out the competitors’ lower prices

 • Suggest improvement of the product or service

 • Attempt to misappropriate private information

 • Threaten to press charges

 • Ask for information that they may not have

 • Are confused regarding their personal needs

CRITICAL SUBJECTS REGARDING SALES PRESERVATION AND GROWTH

 • Collaboration with different Departments of the company

 • Critical 'inner' skills of salesman

 • How do salesmen contribute to brand building

 • Customers become our salesman (partnership building)

 • Increasing self-confidence

 • Self-regulated salesmen

 •  Increasing the perception of quality customer service

 • Customer Lifetime Value

 • Handling Complaints

 • Successful salesman’s checklist

Seminar Lecturers
Mechanical/Electrical Engineer NTUA, Industrial Eng. MSc., CIT, UK, t.D / CEO of big industrial enterprises, with a long and wide-ranging experience in reorganization and operational training.
Seminar Time and Place
Date:: 2020

Time: -

City: ATHENS

Place:
Material Description

 • “Coaching for Sales Executives” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)

 • Complete seminar presentation

 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

Seminar Subsidization
The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

Deadline for submission to OAED:

Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
 
TRAINING REGISTRATION          ORDER MATERIAL     

Press Add to Basket if you want to order any of the following seminar materials.


Order Seminar Material
Name PRICE Material Selection
Full Package of Seminar {Coaching of Sales Executives}(Greek Version) 180 € Add to Basket
Packet includes: 
 

 • “Coaching for Sales Executives” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)

 • Complete seminar presentation

 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

Download part of the package:
Alternatively, you may select material download, to download material or parts thereof
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων