Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Modern Project Management
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > Modern Project Management
Modern Project Management

Many business executives are involved in projects such as: new products launch, software design and implementation, management of technical projects, HRM, Marketing Plan or Business Plan development

Nevertheless, not only are a lot of these projects (approximately 40%) abandoned, but also a significant percentage of those that are completed (52%) fail to meet the requirements.

Initially high expectations of projects end in disappointment, as:

 • Projects remain incomplete for a long time, keeping funds needlessly tied up
 • Requirements are not fulfilled due to inadequate or unclear project planning
 • Everyday work routine is disrupted due to lack of coordination in various project phases
 • Significant deviations from project budget reveal lack of budgeting know-how
 • Fines are imposed due to failure to meet deadlines
 • Delays in the product launch plan leave clients with a bad impression of the company
 • Even in small-scale projects, such as the organisation of a scheduled exhibition, a lot of the activities that normally should have been planned easily and with quality, pile up at the last minute, leaving a mediocre impression on the company

The executives involved will acquire the knowledge that will allow them to implement projects that respect quality standards, budget requirements and deadlines.

This seminar presents the most advanced methodology our company has applied in over 300 projects that it has implemented.

TRAINING REGISTRATION           ORDER MATERIAL      

Content

DEFINING AND PLANNING THE PROJECT

 

 

 • Reasons of project failure

   

 • Success criteria

   

 • Project team and project manager selection

   

 • Choosing the most beneficial solution (NPV, ROI, PBP)

   

 • Work Breakdown Structure (WBS) analysis

   

 • Estimating the duration of project stages

   

 • Project scheduling, Critical Path and PERT chart

   

 • Estimating cost per stage of the project

   

 • Resource management, equilibrium and control

   

 • Quality Planning

   

PROJECT IMPLEMENTATION - EVALUATION

 

 

 • Risk management

   

 • Change management

   

 • Project Quality Control

   

 • Project Cost Control

   

 • Internal audit

   

 • Project Report Documents

   

 • Final evaluation of project

   

 • Information and knowledge management

   

 • Project management – managing multiple projects

   

 • Project management tools – documents – MS Project

   

Objectives

Participants completing this seminar will be equipped to:

 • Clarify objectives, set the criteria for success and analyze the risks of the project Evaluate the required resources for the project, determine the resources equilibrium and recruit an effective project team
 • Divide the project in stages and select the appropriate project team members for each phase
 • Apply practical methods for the design the Project Quality Plan
 • Determine the project’s critical path and the PERT graph
 • Apply cost and budgeting tools and systems for controlling the project activities and resources
 • Apply improved methods for realistic evaluation of project activities duration
Who should attend
 • Company owners and shareholders

   

 • Presidents and CEO's/General managers

   

 • Executives involved in project management

   

 • Technical and Sales directors Managers
Seminar Lecturers
Chem. Eng., top manager in large international companies for 20 years, Managing Director of Advanced Quality Services Ltd, a management consulting company specialising in strategy that has participated in more than 300 integrated reengineering projects.
MBA, company consultant with many years of consulting experience in organisation and development systems, and with rich lecturing experience in office organisation issues.
Seminar Time and Place
Date:: 2017

Time: -

City: ATHENS

Place:
Material Description
 • “Modern Project Management” manual including & Case Studies and solutions (hardcopy)
 • Complete seminar presentation
 • Project management tools (software-forms)
 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website
Seminar Subsidization
The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

Deadline for submission to OAED:

Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
 
TRAINING REGISTRATION          ORDER MATERIAL     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων