Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Corporate Public Relations - Athens
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > Corporate Public Relations - Athens
Corporate Public Relations - Athens

Public Relations, another critical operation, essential in each business or organisation, include activities such as: building corporate image, Media publicity, events organisation and promotion of the company's 'public image'.

Successful Public Relations require planning, respecting rules and tested practices, as well as assessment of the quality of implementation. This seminar emphasises on the importance of the Secretariat of companies, considering that, as a rule, secretaries are involved in many of the Public Relations activities described above.

In addition to their contribution towards establishing a corporate reputation, Public Relations also play a significant role in Crisis Management, as, in the words of the well-known investor Warren Buffett, 'it takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it'.

TRAINING REGISTRATION          

Who should attend

 • General Managers and top Executives of Companies,

 • Public Relations Directors,

 • Marketing Directors

 • Administrative Assistants

 • Executives in charge of Corporate Communication (in-company and externally)

 • Financial Managers

How the Participants can be helped

This seminar is aimed at providing executives of enterprises and organisations with Public Relations essentials - both theoretical and practical - that will allow them to:

 • Understand the role of Public Relations and know what is and what isn’t Public Relations

 • Gain in-depth knowledge on all Public Relations activities

 • Build Public Relations Operations from the start

 • Become familiar with the implementation of an integrated Public Relations plan

Sections

PUBLIC RELATIONS

 • Meaning, content, historical evolution
 • Organisation
 • Relation to other operations of the business
 • What is Public Relations and what isn’t

COMMUNICATION WITH VARIOUS GROUPS OF PUBLIC (IN-COMPANY & EXTERNALLY)

 • Personnel
 • Customers
 • Competitors 
 • Suppliers
 • Investors
 • Local community
 • Public organisations
 • Educational organisations

PLANNING A PUBLIC RELATIONS PROGRAMME AND EVALUATING ITS RESULTS

 • Assessment of current situation (corporate image)
 • Setting goals
 • Choosing the appropriate means and techniques of communication
 • Evaluation of results
 • Quality Control
 • Communication Plan

MEDIA RELATIONS

 • Media organisation and categories
 • Developing and improving Media relations
 • Ways of communication and applications 
 • Press Releases
 • Press conferences, press kits
 • Solving communication problems 
 • Selecting the appropriate communication channels

CORPORATE PICTURE AND SOCIAL RESPONSIBILITY

 • The ISO 26000 "Social Responsibility" standard
 • G.R.I.

ORGANISATION of EVENTS (Event Management)

 • Allocating Responsibilities
 • Preparing a Timetable
 • Communication Plan and Quality Control
 • Assessment Results
 • Corrective Actions

THE ROLE OF EXECUTIVES AND THE ROLE OF EXECUTIVE ASSISTANTS

CASE STUDIES

 • Presentation and assessment of case studies
 • Evaluation

   

Seminar Lecturers
Seminar Time and Place
Date:: 2020

Time: -

City: ATHENS

Place:
Material Description
 • “Corporate Public Relations” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
 • Complete seminar presentation
 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website
Seminar Subsidization
The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

Deadline for submission to OAED:

Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
 
TRAINING REGISTRATION         
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων