Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Δημόσιες Σχέσεις Επιχειρήσεων - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Δημόσιες Σχέσεις Επιχειρήσεων - Αθήνα
Δημόσιες Σχέσεις Επιχειρήσεων - Αθήνα

«Χρειάζονται 20 χρόνια για να κτίσεις φήμη και 5 λεπτά για να την καταστρέψεις»

Η διαμόρφωση της εικόνας της εταιρείας και της κοινωνικής προσωπικότητας μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, μιας ένωσης ή ενός συλλόγου κλπ., με μοχλούς τη χορηγία, την οργάνωση εκδηλώσεων και την απαραίτητη δημοσιότητα, συναποτελούν αυτό που λέμε «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων». Ο Αβραάμ Λίνκολν έλεγε σχετικά: «Με ευνοϊκή την κοινή γνώμη, μπορείς να κανείς τα πάντα! Χωρίς αυτήν τίποτα»!

Για την επιτυχημένη Άσκηση των Δημοσίων Σχέσεων απαιτούνται ειδικές γνώσεις, που αφορούν τη διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας, την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων, καθώς και δοκιμασμένων πρακτικών.

Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να ερμηνευθούν οι Βασικές Αρχές των Δημοσίων Σχέσεων, τα Εργαλεία που χρησιμοποιεί ο επαγγελματίας στον Προγραμματισμό του και να δώσει την απαραίτητη θεωρητική βάση και κυρίως την πρακτική κατάρτιση σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών (Γεν. Διευθυντές, Διευθυντές Marketing και Γραμματείς Διοίκησης) για να εξοικειωθούν με τον αληθινό ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων και τις απαραίτητες μεθόδους για την ανάπτυξή τους, ώστε να μπορούν να επιτελούν με πληρότητα τα σχετικά καθήκοντά τους, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας της εταιρίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας Abpm που διοργανώνει το σεμινάριο κάνοντας κλικ εδώ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απεθύνεται σε στελέχη που ασχολούνται με τις Δημόσιες Σχέσεις της Επιχείρησης όπως:
 • Γενικοί Διευθυντές και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων,

 • Διευθυντές Δημοσίων Σχέσεων

 • Διευθυντές Marketing

 • Γραμματεία Διοίκησης

 • Στελέχη Υπεύθυνα για τη Διαχείριση της Εταιρικής Επικοινωνίας (εντός & εκτός Εταιρείας)

ή και ατόμων που δεν ανήκουν στο τμήμα της Επικοινωνίας, αλλά επιθυμούν να γνωρίσουν τις Βασικές Αρχές και  Εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων.

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την κατάλληλη Θεωρητική και Πρακτική κατάρτιση ώστε:

 • Να προσδιορίσουν το ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων. Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις

 • Να γνωρίσουν σε βάθος όλες τις διεργασίες των Δημοσίων Σχέσεων

 • Να ξεκινήσουν το «στήσιμο» της συγκεκριμένης λειτουργίας από μηδενική βάση

 • Να εξοικειωθούν με την πρακτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων

Ενότητες

1. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Εισαγωγικές Έννοιες

 • Έννοια, περιεχόμενο, ιστορική εξέλιξη

 • Τρόποι Οργάνωσης

 • Σχέση με άλλες λειτουργίες της Επιχείρησης

 • Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις

 • Διαφήμιση vs Δημόσιες Σχέσεις

 • Αλληλεπίδραση μεταξύ Δημοσίων Σχέσεων & Marketing

 • Στόχοι Δημοσίων Σχέσεων

 • H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Δημόσιες Σχέσεις


2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΕΝΤΟΣ – ΕΚΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

 • Προσωπικό

 • Πελάτες

 • Ανταγωνιστές

 • Προμηθευτές

 • Επενδυτές

 • Τοπική κοινότητα

 • Δημόσιο

 • Εκπαιδευτικοί Oργανισμοί

 • Τα 10 Θανάσιμα Λάθη στις Δημόσιες Σχέσεις


3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (Εταιρική Εικόνα)

 • Καθορισμός Θέσης (Positioning)

 • Καθορισμός Στόχων

 • Επιλογή μέσων και τεχνικών Επικοινωνίας

 • Δημιουργία πλάνου ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων

 • Επιμέρους Λειτουργίες Δημοσίων Σχέσεων

 • Έλεγχος Ποιότητας

 • Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

 • Πλάνο Επικοινωνίας Εταιρική Ταυτότητα

 • Οδηγίες για Εταιρικά Δώρα

 • Ιδέες για Εταιρικά Δώρα

 • Πλάνο Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management)

 • 10 βήματα για την Επικοινωνία κατά την Διαχείριση Κρίσεων


4. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ

 • Οργάνωση και διακρίσεις ΜΜΕ

 • Aνάπτυξη και βελτίωση σχέσεων με τα ΜΜΕ

 • Tρόποι Επικοινωνίας και Εφαρμογές Δελτίο Τύπου

 • Συναντήσεις Τύπου, Συνεντεύξεις Τύπου, Δημοσιογραφικό Υλικό

 • Η επίλυση των προβλημάτων Επικοινωνίας

 • Η επιλογή των κατάλληλων καναλιών Επικοινωνίας


5. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Event Management)

 • Καθορισμός Αρμοδιοτήτων

 • Ετοιμασία Χρονοδιαγράμματος

 • Πλάνο Επικοινωνίας και Έλεγχος Ποιότητας

 • Απολογισμός Αξιολογήσεων - Διορθωτικές Ενέργειες


6. ΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

 • Πώς να δημιουργήσετε μεγάλες Καμπάνιες

 • Βασικά Στοιχεία, Στρατηγική & Σκοποί μιας Καμπάνιας

 • Σχεδιασμός - Προγράμματος Καμπάνιας

 • Φήμη - Τα Βασικά Στοιχεία Μέτρησης της "Φήμης"


7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

8. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 • Παρουσίαση Μελετών Περιπτώσεων

 • Αξιολόγηση

Εισηγητές Σεμιναρίου
Διδάκτωρ Στρατηγικής Επικοινωνίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) με ειδίκευση στο International Management (University of La Verne, California) και κάτοχος πτυχιακού τίτλου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα από το τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε ποικίλες θεματικές ενότητες με έμφαση σε θέματα Eπικοινωνίας και Προσωπικής Ανάπτυξης τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Είναι πιστοποιημένη Coach & Mentor (PCC, ICF). Tα τελευταία χρόνια είναι μέλος του International Coaches Federation (ICF), Institute of Coaching – McLean Hospital – Harvard Medical School, της International Positive Psychology Association (IPPA), του Women Speakers Association, και του Athens Institute for Education and Research.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο 'Δημόσιες Σχέσεις Επιχειρήσεων'

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 • Ολοκληρωμένο και πιο Φιλικό στον χρήστη Σύστημα Διαχείρισης των Δράσεων του Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων

 • Εργαλείο για τη Διαχείριση και Κοστολόγηση Εκδηλώσεων

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ         
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων