Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Εκπαίδευση Γραμματέων & Οργάνωση Γραφείου - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Εκπαίδευση Γραμματέων & Οργάνωση Γραφείου - Αθήνα
Εκπαίδευση Γραμματέων & Οργάνωση Γραφείου - Αθήνα

Το σεμινάριο αυτό υλοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία και συνεχώς εμπλουτιζόμενο τα τελευταία 20 χρόνια σε Ελλάδα και Κύπρο.

Δίνει λύσεις με Εργαλεία, Τεχνικές και Καλές Πρακτικές σε προβλήματα που η μεγάλη εμπειρία των στελεχών μας έχει εντοπίσει στον τομέα της γραμματειακής υποστήριξης, όπως:

 • Αδυναμία παρακολούθησης των υποχρεώσεων του γραφείου ή των συνεργαζόμενων με αυτό.
 • Κακός προγραμματισμός εργασιών που οδηγεί στην υπερσυσσώρευση εργασίας την τελευταία στιγμή.
 • Προβληματική διαχείριση χρόνου με αποτέλεσμα να γίνονται τα επουσιώδη και να αναβάλλονται διαρκώς τα ουσιώδη.
 • Αλλεπάλληλες αναβολές συσκέψεων λόγω «επειγουσών» αναγκών.
 • Πολύτιμα πληροφοριακά στοιχεία ή χάνονται ή δεν είναι σε εύχρηστη μορφή ώστε να είναι διαθέσιμα ακριβώς τη στιγμή που χρειάζονται.
 • Τα αρχεία δεν είναι καλά δομημένα με αποτέλεσμα να γίνεται σπατάλη χρόνου για την ανεύρεση των ζητούμενων εγγράφων.
 • Άγνοια των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας που αυξάνουν θεαματικά την Παραγωγικότητα όπως η μετατροπή των τυπωμένων κειμένων σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, η διαχείριση των αλλαγών των εγγράφων, η διαχείριση των ηλεκτρονικών ημερολογίων, εκκρεμοτήτων, της εσωτερικής επικοινωνίας, των αναθέσεων, της παρακολούθησης προθεσμιών κλπ.
 • Ο τρόπος τηλεφωνικής επικοινωνίας που εκπέμπει εικόνα μετριότητας και δημιουργεί αρνητικό κλίμα με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες.
 • Ανεπαρκής προετοιμασία στις συναντήσεις με αποτέλεσμα σπατάλη χρόνου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες
 • Επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων με Αποδοτικές Πρακτικές.
 • Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την πρόσβαση στα αρχεία απο παντού.
 • Εξοικείωση με τα μυστικά της Αποδοτικής Επικοινωνίας.
 • Εμπλουτισμό των βασικών γνώσεων Word, Excel, Power Point.
 • Εξοικείωση με Εφαρμογές σε Tablets - Smartphones που αυξάνουν την παραγωγικότητα.
 • Αξιοποίηση Ειδικών Εργαλείων Προγραμματισμού και Καθορισμού Προτεραιοτήτων που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας.
 • Εκμάθηση Εργαλείων και Πρακτικών για καλύτερη Διαχείριση Χρόνου και απαλλαγή απο το Stress.
Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο
 • Σε γραμματείς της Γενικής Διεύθυνσης και των υπολοίπων διευθύνσεων.
 • Σε διευθυντές των διαφόρων τομέων που θα ασχοληθούν με την οργάνωση ενός σύγχρονου και αποδοτικού γραφείου.
 • Με δεδομένο ότι η μη αποδοτική λειτουργία του γραφείου δεν επηρεάζει μόνο την γραμματεία αλλά και όλους όσους υποστηρίζονται από το γραφείο, το σεμινάριο αυτό είναι κατ΄ ουσία απαραίτητο σε όλα τα στελέχη.
Ενότητες Σεμιναρίου

Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Preplanning
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων
 • Προετοιμασία συσκέψεων
 • Κάνοντας ένα μόνο πράγμα κάθε φορά
 • Διαχείριση των ραντεβού
 • Διαχείριση stress
 • Συνήθειες που 'ληστεύουν' το χρόνο

Β. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Διαχείριση εσωτερικής αλληλογραφίας
 • Διαχείριση εγγράφων προς ενέργεια
 • Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
 • Σύστημα παρακολούθησης εκκρεμοτήτων διοίκησης
 • Το σύστημα αρχειοθέτησης

Γ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

 • Η συμβολή στη βελτίωση του προγραμματισμού του Προϊσταμένου
 • Η εκχώρηση ... προς τα πάνω!
 • Διαχείριση διαφωνιών με τον Προϊστάμενο
 • Ο τρόπος που η Executive Secretary δίνει επαίνους στον Προϊστάμενο
 • Διαχείριση ψιθύρων και διαδόσεων που υπονομεύουν το εργασιακό κλίμα

Δ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 • Paperless office και μέθοδοι βελτίωσης λειτουργίας γραφείου
 • Ηλεκτρονική αποστολή fax
 • Σαρώσεις εγγράφων και αναγνώριση κειμένου (OCR)
 • Μηχανές Αναζήτησης
 • Διαχείριση κωδικών και ηλεκτρονική υπογραφή
 • Web και mobile/tablet εφαρμογές για το σύγχρονο γραφείο
 • Διαθεσιμότητα γραφείου από οπουδήποτε
 • Τηλεδιάσκεψη
 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού Word
 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού Excel
 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού PowerPoint
 • Εργαλεία (Event Management, action plan, κλπ)
 • Πρακτικές Ασκήσεις

Ε. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Αρχές της Επικοινωνίας
 • Είδη της Επικοινωνίας
 • Λεκτική επικοινωνία
 • Εξωλεκτική επικοινωνία (Η γλώσσα του σώματος)
 • Παραλεκτική επικοινωνία
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας / Προσόντα
 • 'Δύσκολες περιπτώσεις' και χειρισμός (Αντιρρήσεις, Διαμαρτυρίες και παράπονα)
 • Ενδοεταιρική επικοινωνία και σημασία

ΣΤ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Βασικές αρχές
 • Ομοιότητες και διαφορές με άμεση (πρόσωπο με πρόσωπο) επικοινωνία
 • Κρίσιμα σημεία τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Λάθη προς αποφυγή - Απαγορευμένες φράσεις
 • Άνοιγμα επικοινωνίας - Η σημασία της πρώτης θετικής εντύπωσης
 • Εισαγωγή στο θέμα
 • Κλείσιμο επικοινωνίας - Η επίτευξη δέσμευσης
Εισηγητές Σεμιναρίου
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
ΙΤ Manager, με 25ετή εμπειρία στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στο IT Security και στη Προστασία των Δεδομένων. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών προώθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Πιστοποιημένος για το Google Adwords) και την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK, τ.Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης. Διαθέτει μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία στην Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και στην επιχειρησιακή Εκπαίδευση (σεμινάρια-workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και έχει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής σε τομείς Πωλήσεων, Τεχνικών Διαπραγματεύσεων, Ηγεσίας, Οργάνωσης Παραγωγής, Διαχείρισης Έργων και Προμηθειών.
Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βιέννης με εξειδίκευση στο Marketing Εξαγωγών και την επικοινωνία. Πρώην ανώτατο στέλεχος του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγών και Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Διαθέτει μακροχρόνια διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο (Εμπορικές Εκθέσεις - Ο Δρόμος για την Επιτυχία, Νικητές οι Πωλήσεις που Αγαπούν οι Πελάτες, Το Τηλέφωνο Φέρνει Κέρδη, Επειδή Ποτέ δεν θα Έχετε μια Δεύτερη Ευκαιρία, Διαπολιτισμική Επικοινωνία)
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο 'Εκπαίδευση Γραμματέων & Οργάνωση Γραφείου'
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εφαρμογές σε Excel για Event Management, Λειτουργία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλου, Προγραμματισμό Εργασιών και Διαχείριση Έργων
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων