Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Η Πολιτική μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούHOME > Η Πολιτική μας
Η Πολιτική μας

Έχοντας τη φιλοσοφία ότι ουσιαστική οργάνωση στις επιχειρήσεις σημαίνει πάνω από όλα ικανότητα καθορισμού οράματος και σχεδιασμού - υλοποίησης στόχων, εστιαζόμαστε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στο σχεδιασμό αποδοτικών διεργασιών, ώστε οι προσδοκίες των οργανισμών να πραγματοποιηθούν.
Κύρια επιδίωξη της πολιτικής μας στην AQS - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ως προς τους πελάτες μας, είναι:

 • Να παρέχουμε στον πελάτη υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις μας, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες του πελάτη
 • Η ανταπόκρισή μας στις απαιτήσεις του πελάτη να είναι ταχύτατη και με επικοινωνία υψηλής ποιότητας
 • Να δώσουμε έμφαση στην απλότητα εξασφαλίζοντας έτσι τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
 • Να παρέχουμε στους πελάτες εργαλεία υποστήριξης που θα είναι "state of the art" αφού είμαστε μια εταιρεία, που στην ουσία διαχειρίζεται την γνώση.

Κύριο στοιχείο της πολιτικής μας για τους συμβούλους - στελέχη της Εταιρείας μας είναι:

 • Να εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις τους, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση από τα 600 και πλέον Έργα της AQS.
 • Να αναπτυχθούν ως ηγέτες λειτουργώντας με αυτονομία και πρωτοβουλία, ώστε να παράγουν διαρκώς καινοτόμες ιδέες - προΐόντα για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία AQS έχει σαν σταθερή πολιτική τον απόλυτο σεβασμό στον πελάτη προσφέροντας πάντα προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η υψηλή και σταθερή αυτή ποιότητα διασφαλίζεται:

 • Με τη συστηματοποιημένη, καταγραμμένη και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία σχεδιασμού, επίβλεψης, υλοποίησης και παράδοσης στον πελάτη νέων προϊόντων και οργανωτικών έργων, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της AQS.
 • Με τη διενέργεια συνεχών ελέγχων ποιότητας σε όλες τις φάσεις, είτε της καταχώρησης δεδομένων, είτε της διαμόρφωσης του τελικού προϊόντος.
 • Με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της.

Για να εξασφαλίσει τη συστηματική τήρηση όλων αυτών, η AQS επιμένει στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του και τη συνεχή του εξέλιξη, διαθέτοντας όλους τους απαιτούμενους πόρους.
Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Κάθε συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας (Αυτοέλεγχος).
 • Όλοι οι συνεργάτες είναι πλήρως ενημερωμένοι και εφαρμόζουν απαρέγκλιτα το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.
 • Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Για οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα προκύψει ενεργοποιείται αυτομάτως η Διαδικασία Διορθωτικών & Προληπτικών Ενεργειών.
 • Όλα τα κρίσιμα δεδομένα αναλύονται και αξιοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης.
 • Η AQS έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος αναφέρεται στο Δ/ντα Σύμβουλο και έχει δικαιοδοσία και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζει ότι το Σ.Δ.Π της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, παράλληλα με τα καθήκοντα του υπευθύνου HRM, καθώς οι διαδικασίες HRM είναι ενταγμένες στο Σύστημα Ποιότητας.

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους Ποιότητας που αποβλέπουν στη:

 • Βελτίωση των προσφερόμενων προς τους πελάτες υπηρεσιών της
 • Μείωση των παραπόνων πελατών
 • Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών

Τα ποσοτικά μεγέθη των στόχων αυτών και η διάρκεια επίτευξής τους καθορίζονται στην αρχή του έτους και επανεξετάζονται κατά τις ανασκοπήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.


Για την AQS Ltd

Ν. Ι. Μιχαλολιάκος
Διευθύνων Σύμβουλος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων