Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Άρθρα - Νέα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4399/2016
Δημοσιεύθηκε: 15/05/2020
Επιμέλεια: Ομάδα ΕΣΠΑ - AQS

«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας»

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι ένας "Νόμος - Πλαίσιο" που ενισχύει τις Επιχειρήσεις, ή πληρέστερα τους "Φορείς Επένδυσης", σε 8 κατηγορίες προγραμμάτων που ονομάζονται "Καθεστώτα Ενίσχυσης" που είναι τα ακόλουθα:

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 2. Γενική Επιχειρηματικότητα

 3. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

 4. Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 5. Συνέργειες και Δικτυώσεις

 6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

 7. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια - Αλυσίδες αξίας

 8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Τα ανωτέρω καθεστώτα ενίσχυσης, δεν είναι συνεχώς σε ισχύ, αλλά προκηρύσσονται περιοδικά (σε κύκλους) με συγκεκριμένους χρόνους υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων από τους ενδιαφερομένους δια μέσου έκδοσης αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης.

Μέχρι σήμερα έχουν εξαγγελθεί 3 κύκλοι για τη Γενική Επιχειρηματικότητα (ο τρίτος έληξε 28-2-2020), 3 κύκλοι για τις Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού (έληξε 28-2-2020), 2 κύκλοι για Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ (ο δεύτερος έληξε 31-7-2018), 1 κύκλος για Συνέργειες και Δικτυώσεις (έληξε 31-1-2019) και 1 κύκλος για τις Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους (έληξε 28-7-2017), 1 κύκλος για Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (έληξε 28-2-2020).

Για όλα τα νομοθετικά κείμενα, προκηρύξεις, τροποποιήσεις κ.λπ., δείτε εδώ.

 

 

Καθεστώς Ενίσχυσης:

Περιγραφή / Στόχος

Είδη Ενίσχυσης

Αξιολόγηση

1

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Δημιουργία πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα.

 • Φορολογική απαλλαγή

Άμεση αξιολόγηση

2

Γενική Επιχειρηματικότητα

Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • Για τις Ειδικές Κατηγορίες: Επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυση

Συγκριτική αξιολόγηση

3

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

Παρέχεται ένα πλήρες πλαίσιο κινήτρων αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

 • Φορολογική απαλλαγή Επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • Για τις Ειδικές Κατηγορίες: Επιχορήγηση 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης

 

4

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Απευθύνεται σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών

 • Φορολογική απαλλαγή Επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • Για τις Ειδικές Κατηγορίες: Επιχορήγηση 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης

Συγκριτική αξιολόγηση

5

Συνέργειες και Δικτυώσεις

Απευθύνεται σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιώνΣτόχος είναι, μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα clusters, και η διασπορά της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Συμμετοχή επιχειρήσεων, αλλά και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων συναφών οικονομικών παραγόντων

 • Επιχορήγηση Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Συγκριτική αξιολόγηση

6

Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

Σύσταση Ταμείων Συμμετοχών ή περαιτέρω ειδικότερων Ταμείων με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου με στόχο την αύξηση του καινοτομικού περιεχομένου των ελληνικών επιχειρήσεων και της δυνατότητάς τους για εξαγωγές, καθώς και την αύξηση της απασχόλησης

 • Επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων
 • Δάνεια

Οι διαδικασίες καθορίζονται από συμφωνία Δημοσίου - Διαχειριστών

8

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης

 • Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης
 • Παγιοποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη
 • Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ

Άμεση αξιολόγηση

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Φορολογική απαλλαγή: Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα Κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους Εταίρους.
 2. Επιχορήγηση: Δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Κάλυψη του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το Επενδυτικό Σχέδιο
 5. Χρηματοδοτικά Εργαλεία (κεφαλαιουχική συμμετοχή, δάνειο)
 6. Σταθεροποίηση Συντελεστή Φορολογίας Εισοδήματος
 7. Ταχεία Αδειοδότηση

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Χαρακτήρας Κινήτρου

Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου - Αρχική Επένδυση

 • Δημιουργία νέας Μονάδας

 • Επέκταση της Δυναμικότητας υφιστάμενης Μονάδας

 • Διαφοροποίηση της Παραγωγής μιας Μονάδας

 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της Παραγωγικής Διαδικασίας υφιστάμενης Μονάδας

 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων Ενεργητικού Μονάδας που έχει κλείσει Ελάχιστο

Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων (Σε Ευρώ)

 • Μεγάλες Επιχειρήσεις: 500.000

 • Μεσαίες Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί και cluster: 250.000

 • Μικρές Επιχειρήσεις: 150.000

 • Πολύ μικρές Επιχειρήσεις: 100.000

 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.): 50.000

Συμμετοχή Επιχείρησης στο Κόστος

Η συμμετοχή της Επιχείρησης (Φορέα) στο Κόστος του Επενδυτικού Σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων Κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού Επενδυτικού Κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των Ενισχύσεων των καθεστώτων είναι οι Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του Επενδυτικού ΣΣχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική Επιχείρηση

 • Εμπορική Εταιρεία 

 • Συνεταιρισμός

 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) 

 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση Εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις Διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη Εργασιών του Επενδυτικού Σχεδίου 

 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή Κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ 

 • Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (σύμφωνα με τους περιορισμούς του Άρθρου 6 του Αναπτυξιακού Νόμου)

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων Υπηρεσιών και Προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον ΓΑΚ.

Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου:

Α. Με βάση τις διατάξεις του Γ.Α.Κ. οι τομείς:

 • Χάλυβα

 • Συνθετικών Ινών

 • Άνθρακα

 • Ναυπηγίας (θα ζητηθεί εξαίρεση)

 • Μεταφορών και η συναφής Υποδομή

Β. Με βάση ΚΑΔ ενδεικτικά: Εμπόριο, Επιστημονική έρευνα, Εστίαση, Εκπαίδευση, Κατασκευές

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων αποτελούν τη βάση κάθε Επενδυτικού Σχεδίου. Περιφερειακές ενισχύσεις, ονομάζονται οι Κρατικές Ενισχύσεις που χορηγούνται για να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη συγκεκριμένων μειονεκτικών περιοχών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν σαν στόχο να μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες μέσα στην Ε.Ε. και να προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή της.

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

Κτηριακά (μέχρι 45% του συνόλου, 60% για τουριστικά, 70% για logistics, 80% για διατηρητέα), αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού, αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων

β. Επενδυτικές Δαπάνες σε άυλα στοιχεία Ενεργητικού

Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, Συστήματα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας, Πιστοποιήσεων, Προμήθειας και Εγκατάστασης Λογισμικού και Συστημάτων Οργάνωσης της Επιχείρησης

ή εναλλακτικά: γ. το Μισθολογικό Κόστος των νέων θέσεων Εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Συμπληρωματικά των Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 • Επενδυτικές Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

 • Δαπάνες Εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις

 • Δαπάνες Καινοτομίας για ΜΜΕ

 • Δαπάνες για Διαδικαστική και Οργανωτική Καινοτομία για ΜΜΕ

 • Δαπάνες για Cluster Καινοτομίας

 • Επενδυτικές Δαπάνες για μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης

 • Επενδυτικές Δαπάνες για Αυτοπαραγωγή Ενέργειας

 • Δαπάνες για την Αποκατάσταση Μολυσμένων Χώρων

Επενδυτικά Σχέδια Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για:

 • Επενδυτικές Δαπάνες για τη συμπαραγωγή Ενέργειας υψηλής Απόδοσης από ΑΠΕ

 • Δαπάνες για Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

 • Δαπάνες για Εγκατάσταση Αποδοτικών Συστημάτων Τηλεθέρμανσης και Τηλεψύξης

Για να δικαιούνται οι υπαγόμενες Επιχειρήσεις να λάβουν τις ενισχύσεις της Επιχορήγησης και Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, πρέπει να έχουν εμφανίσει Κέρδη σε μία κατ’ ελάχιστον διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά (7), πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής.

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι Επενδυτικές Δαπάνες ενισχύονται:

α) Για τις Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων, οι μέγιστες εντάσεις Ενισχύσεων (εγκεκριμένα ανώτατα όρια Περιφερειακών Ενισχύσεων) καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) ανάλογα με την Περιφέρεια που βρίσκεται (εκ των 13ων περιφερειών της χώρας) και το μέγεθος της ενδιαφερόμενης Επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή).

*Θα ισχύει αναθεωρημένος ΧΠΕ από 01 /01/ 2017 με Εντάσεις Ενίσχυσης 10% -55%.

β) Για τις Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε Δαπάνη

Το μέγιστο ύψος Ενίσχυσης για κάθε Επενδυτικό Σχέδιο είναι τα 5.000.000€, για κάθε Επιχείρηση τα 10.000.000€ και για κάθε Όμιλο Επιχειρήσεων τα 20.000.000€

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΦΗΣ/ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 • Εξωστρεφείς: μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του Επενδυτικού Σχεδίου, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του Επενδυτικού Σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του Επενδυτικού Σχεδίου
 • Καινοτόμες: μικρομεσαίες, με Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης περισσότερο από 10% του συνόλου των λειτουργικών τους Δαπανών, για 1 τουλάχιστον έτος από τα 3 τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
 • Ανεξάρτητες μικρομεσαίες που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου
 • Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους περισσότερο από 10% την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής
 • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Κλάδοι Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Αγροδιατροφής
 • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη Προστιθέμενη Αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο Επενδυτικό Σχέδιο υλοποιείται σε οργανωμένους υποδοχείς (Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, Επιχειρηματικά Πάρκα κ.λπ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων Δομών της ενισχυόμενης Επιχείρησης
 • Επιχειρήσεις των οποίων το Επενδυτικό Σχέδιο υλοποιείται σε Ειδικές Περιοχές: (453 Δημοτικές Ενότητες. 43,8% συνόλου, 19,5% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού της χώρας)
 • α. Ορεινή
 • β. Παραμεθόρια: Απόσταση 30 χλμ από σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσων
 • γ. Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
 • δ. Περιοχές με μείωση μόνιμου πληθυσμού > 30%, διάστημα 2001- 2011
 • ε. Επιχειρήσεις των οποίων το Επενδυτικό Σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλες οι Διαδικασίες διενεργούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Η Διαδικασία του σταδίου Ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας, ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία, με βάση τυποποιημένο Σύστημα Ελέγχου

Η αξιολόγηση ανατίθεται σε έναν (1) αξιολογητή με κλήρωση μέσω ΠΣΚΕ

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων αποτελούμενη από δύο στελέχη της Υπηρεσίας και έναν (1) αξιολογητή του μητρώου επιλεγμένο με τυχαία κλήρωση

Η αξιολόγηση διενεργείται είτε με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης είτε με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης.

Άμεση Αξιολόγηση: Κάθε αίτηση που υποβάλλεται αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον η αίτηση ικανοποιεί τα κριτήρια που ορίζονται στην Πρόσκληση προωθείται για ένταξη. Η αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων συνεχίζεται, με τη σειρά της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ή αξιολογηθεί ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων.

Συγκριτική Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση όλων των Προτάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία και τα αποτελέσματα να ανακοινωθούν ταυτόχρονα για όλες τις Προτάσεις. Από τα κριτήρια τα οποία βαθμολογούνται προκύπτει η συνολική βαθμολογία της κάθε Πρότασης, βάσει της οποίας θα καθοριστεί η σειρά κατάταξης των Προτάσεων. Οι Προτάσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση (μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης) είναι εκείνες με τις υψηλότερες βαθμολογίες, εφόσον ικανοποιούνται και ενδεχόμενες ελάχιστες προϋποθέσεις έγκρισης που προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.

Επιστροφή
 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων