Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Άρθρα - Νέα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΕμπορικός Τομέας - Δίκτυο Πωλήσεων
Δημοσιεύθηκε: 15/02/2019
Επιμέλεια: Μιχάλης Τσάκωνας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Εθνικά Προγράμματα ΕΣΠΑ και σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG.

Οι Υπηρεσίες Οργάνωσης Εμπορικού Τομέα και Ανάπτυξης Δικτύων Πωλήσεων, περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα τρέχοντα Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Σκοπός των Υπηρεσιών οργάνωσης Εμπορικού Τομέα και Δικτύων Πωλήσεων είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Δικτύων Πωλήσεων και η βελτίωση της Ποιότητας Λειτουργίας υφισταμένων Δικτύων για Προϊόντα και Υπηρεσίες προκειμένου η Επιχείρηση να επιτύχει:
 • Αύξηση πωλήσεων Διείσδυση σε νέες κατηγορίες Πελατών
 • Αύξηση Πωλήσεων ανά Πελάτη
 • Αύξηση αριθμού πελατών
 • Αύξηση μεριδίου αγοράς Βελτίωση κερδοφορίας

Η Επιχείρηση αποκτά τη σχετική Τεχνογνωσία και γίνεται ικανή να λειτουργεί με σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο στον Εμπορικό Τομέα με τελικό σκοπό τη Βελτίωση της Παραγωγικότητας μέσω της μείωσης του Κόστους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο σωστός Σχεδιασμός λαμβάνει υπ'όψιν:

 • Εσωτερικές Διεργασίες Διεργασίες Marketing – Πωλήσεων
 • Ανάπτυξη και Υλοποίηση Marketing Plan
 • Διαχείριση Ενεργειών Προώθησης
 • Προσδιορισμό Αναγκών Πελατών & Μέτρηση Ικανοποίησης Πελάτη
 • Διεργασίες Απόκτησης Νέων Πελατών
 • Διεργασίες Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων
 • Εντοπισμό Ευκαιριών
 • Ενσωμάτωση Νέας Τεχνολογίας
 • Λειτουργικές Διεργασίες 
 • Διαχείριση Πληροφοριών και Εσωτερικής Επικοινωνίας
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Μέσα από ειδικές λίστες Ελέγχου, που έχουμε σχεδιάσει, αποτυπώνουμε με αξιοπιστία την παρούσα κατάσταση και αξιολογούμε τα προβλήματα που εντοπίζονται.

Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Μετά τη Διάγνωση σχεδιάζονται Ενέργειες που στοχεύουν σε:

 • Καλύτερη οργάνωση Πωλήσεων (βελτίωση Διαδικασιών) μέσω της Μέτρησης Αποτελεσματικότητας
 • Αξιολόγηση Δεικτών Απόδοσης
 • Δυναμικότερο μείγμα Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Βελτίωση της ποιότητας των Δικτύων Πωλήσεων (βελτίωση Ποιότητας Διοίκησης, βελτίωση Ποιότητας Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαδικασιών)
 • Ανάπτυξη Δικτύων
 • Νέα σημεία Πώλησης, εκμετάλλευση νέων Περιοχών

ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η διάγνωση της Ποιότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η διάγνωση της Ποιότητας Διοίκησης σε συνδυασμό με τις Ενέργειες βελτίωσης (Εκπαίδευση - Προσλήψεις - Μεταβολές στο Προσωπικό) είναι το κρισιμότερο μέρος του Έργου "Οργάνωση Εμπορικού Τομέα - Ανάπτυξη Δικτύων Πωλήσεων".

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Βελτίωση Απόδοσης
 • Εκπαίδευση
 • Βελτίωση Δεξιοτήτων

Β. Η ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει απλά, αλλά αποδοτικά Εργαλεία που αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για τους Πωλητές και την Διοίκηση των Πωλήσεων, ώστε:

 • Να λαμβάνουν σωστές Αποφάσεις
 • Να ελέγχουν τα αποτελέσματα των Αποφάσεών τους
 • Να κατανέμουν το χρόνο τους σε ενέργειες που έχουν Αξία

Αναλυτικότερα, στα Εργαλεία περιλαμβάνονται:

 • Καρτέλα Προγραμματισμού Επίσκεψης σε Νέο και Υφιστάμενο Πελάτη
 • Αναφορά επίτευξης Στόχων Πωλήσεων
 • Εργαλείο Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών
 • Έντυπο Συλλογής Πληροφοριών Αγοράς
 • Εργαλείο Προγραμματισμού Επισκέψεων Πωλητών
 • Εργαλεία Προβλέψεων Πωλήσεων
 • Εργαλείο Διαχείρισης Ενεργειών (Project Management)

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Κουλτούρας Πωλήσεων, δίνεται:

 • Πίνακας Ελέγχου (Check List) Ανάπτυξης Εσωτερικών Δεξιοτήτων του Πωλητή προκειμένου να εντοπιστούν τα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης και διορθωτικών κινήσεων από τον Προϊστάμενο μέσω του Coaching.

Το σύνολο των Διαδικασιών και Εργαλείων που υποστηρίζουν το Έργο προσαρμόζεται με μεγάλη ευκολία στις ανάγκες κάθε Επιχείρησης.

Οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα τρέχοντα Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιστροφή
 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων