Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Άρθρα - Νέα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ BALANCED SCORECARD
Δημοσιεύθηκε: 07/09/2015

Είναι πολύ γνωστή η διαπίστωση ότι η βελτίωση της απόδοσης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain) αποτελεί την σημαντικότερη πρόκληση για την βελτίωση της κερδοφορίας ,την αύξηση των πωλήσεων και την αναβάθμιση του παρεχόμενου service στον πελάτη, για όλες τις επιχειρήσεις. Η εμπειρία όμως δείχνει ότι παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που πολλές επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει στον τομέα αυτό εν τούτοις πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να παρέχουν πολύ χαμηλού επιπέδου service να διατηρούν παράλογα υψηλό κόστος αποθεμάτων, διακίνησης υλικών- προϊόντων και παροχής λοιπών υπηρεσιών με άλλα λόγια να διατηρούν πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας στη εφοδιαστική αλυσίδα και κακής ποιότητας service. Βεβαίως πολλοί είναι οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται αυτή η κατάσταση, είναι όμως αποδεδειγμένο ότι όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιωθούν και μάλιστα με εντυπωσιακούς ρυθμούς αν ακολουθήσουν τα βήματα που αναφέρουμε στο άρθρο.
Επιστροφή
 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων