Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Εμπορικός Τομέας - Δίκτυα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΥπηρεσίες > Εμπορικός Τομέας - Δίκτυα
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Σκοπός των υπηρεσιών οργάνωσης εμπορικού τομέα και ανάπτυξης δικτύων πωλήσεων είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Δικτύων Πωλήσεων και η βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας υφισταμένων δικτύων για προϊόντα και υπηρεσίες προκειμένου η επιχείρηση να επιτύχει :

 • Αύξηση πωλήσεων
 • Αύξηση μεριδίου αγοράς
 • Βελτίωση κερδοφορίας
 • Η επιχείρηση αποκτά τη σχετική τεχνογνωσία και γίνεται ικανή να λειτουργεί με σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο στον εμπορικό τομέα.

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

  α. Διάγνωση Υπαρχούσης Καταστάσεως


  Ο σωστός σχεδιασμός λαμβάνει υπ'όψιν :

 • Τον πελάτη
 • Τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Τον ανταγωνισμό και την κατάσταση της αγοράς
 • Την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που συμπεριλαμβάνει και την ποιότητα διοίκησης που ασκείται στα δίκτυα πωλήσεων
 • Την ποιότητα, την ποσότητα και την συχνότητα ροής της πληροφορίας σε όλο το δίκτυο των πωλήσεων

  Μέσα από ειδικές λίστες ελέγχου, που έχουμε σχεδιάσει, αποτυπώνουμε με αξιοπιστία την παρούσα κατάσταση και αξιολογούμε τα προβλήματα που εντοπίζονται.

  β. Σχεδιασμός Ενεργειών

  Μετά τη διάγνωση σχεδιάζονται ενέργειες που στοχεύουν σε :

 • Καλύτερη οργάνωση πωλήσεων (βελτίωση Διαδικασιών).
 • Δυναμικότερο μείγμα Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Βελτίωση της ποιότητας των Δικτύων πωλήσεων (βελτίωση ποιότητας Διοίκησης, βελτίωση ποιότητας Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαδικασιών).
 • Ανάπτυξη δικτύων. Νέα σημεία πώλησης, εκμετάλλευση νέων περιοχών.


  ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

  α. Η Προσέγγιση Στην Ανάπτυξη Του Ανθρώπινου Δυναμικού :


  Η διάγνωση της ποιότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η διάγνωση της ποιότητας Διοίκησης σε συνδυασμό με τις ενέργειες βελτίωσης (εκπαίδευση - προσλήψεις - μεταβολές στο προσωπικό) είναι το κρισιμότερο μέρος του Έργου "Οργάνωση Εμπορικού Τομέα - Ανάπτυξη Δικτύων Πωλήσεων".

  β. Η Χρήση Εργαλείων :

  Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει απλό αλλά αποδοτικό λογισμικό που αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τους πωλητές και την διοίκηση των πωλήσεων ώστε :

 • Να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις
 • Να ελέγχουν τα αποτελέσματα των αποφάσεών τους
 • Να κατανέμουν το χρόνο τους σε ενέργειες που έχουν αξία

  Αναλυτικότερα, στο λογισμικό αυτό περιλαμβάνονται :

 • Συστήματα Work Flow Control για έλεγχο ροής παραγγελιών.
  Συστήματα παρακολούθησης στόχων πωλητών και πελατών ανά προϊόν - ομάδα προϊόντων.
 • Συστήματα κατανομής χρόνου πωλητών προς τους πελάτες (προγραμματισμός - απολογισμός).
 • Ολοκληρωμένα συστήματα Δεικτών για παρακολούθηση της κερδοφορίας των προϊόντων, της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, της ικανοποίησης του πελάτη, των πωλήσεων προϊόντων - υπηρεσιών και των οικονομικών αποτελεσμάτων.

  Το σύνολο των
  διαδικασιών και λογισμικών που υποστηρίζουν το Έργο προσαρμόζεται με μεγάλη ευκολία στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
 • Οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να χρημοτοδοτηθούν από τα τρέχοντα Επιδοτούμενα Προγράμματα
 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων