Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Άλλα Πρότυπα & Οδηγίες
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΆλλα Πρότυπα και Οδηγίες
 
 • SA 8000 Πρότυπο Κοινωνικής Μέριμνας και Ευθύνης για τη διασφάλιση της ορθής και ηθικά αποδεκτής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
 • IWA 1:2005 Quality Management Systems – Guidelines for process improvements in health service organizations
 • IWA 2:2003 Quality Management Systems – Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education
 • IWA 4:2005 Quality Management Systems – Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in local government
 • ISO 10012:2003 Measuring Management Systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment
 • ISO 15189:2003 Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence
 • ISO 15378:2006 Primary packaging materials for medicinal products – Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP)
 • ISO/TS 16949:2002 Quality Management Systems - Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organizations
 • ISO 22870:2006 Point-of-care testing (POCT) - Requirements for quality and competence
 • ISO/TS 29001:2003 Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Sector-specific quality management systems – Requirements for product and service supply organizations

  Η ομάδα των στελεχών - συμβούλων μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τα πρότυπα, τις οδηγίες και τα μέσα που αφορούν στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησής σας και του επιπέδου των παραγόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών σας.
 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων