Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ISO 13485:2003
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούISO 13485:2003 – Προϊόντα για Ιατρική Χρήση - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Οι εταιρείες, που εμπορεύονται ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι υποχρεωμένες από την Υ.Α. Ε3/833/99 να πιστοποιούν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το ISO 13485:2003 βασίζεται στις αρχές του ISO 9001:2000 και αποτελεί εξειδίκευση για τις εταιρίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) έχει ως στόχο :
  • Τη Συμμόρφωση της Επιχείρησης με την Ισχύουσα για αυτή Νομοθεσία
  • Την Ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με τα έντυπα, τα αρχεία και το εγχειρίδιό του
  • Τη διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος και τη λειτουργία της επιχείρησης από εξειδικευμένο προσωπικό
  • Την αλληλεπίδραση με τον πελάτη και την ικανοποίησή του


Τα οφέλη, που προκύπτουν από την υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης είναι τα παρακάτω :

  • Μείωση Κόστους
  • Μεγαλύτερη Ικανοποίηση Πελάτη και Αύξηση του Κύρους της επιχείρησης στην αγορά
  • Αύξηση Παραγωγικότητας
  • Αυξημένη Ικανοποίηση Εργαζομένων
  • Συνεχή Βελτίωση των Διεργασιών


Στόχος της εταιρείας μας είναι ο σχεδιασμός ενός λιτού και αποδοτικού συστήματος, απόλυτα προσαρμοσμένου στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, το οποίο θα αποτελέσει αποτελεσματικό «εργαλείο» βελτίωσης.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων