Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Project Management
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΥπηρεσίες > Project Management
PROJECT MANAGEMENT - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ


Στη σύγχρονη επιχείρηση συναντά κανείς μια πληθώρα εφαρμογών που έχουν τη μορφή μικρών ή μεγάλων Έργων. Παράλληλα, πολλά προϊόντα μιας επιχείρησης έχουν τη μορφή ενός έργου, που πρέπει να μελετηθεί, να εκτελεστεί σύμφωνα με το σχεδιασμό, να ελεγχθεί κατά την εκτέλεση και πριν την παράδοση και να πετύχει στους στόχους που έχουν τεθεί από πλευράς χρόνου, κόστους και ποιότητας. Δυστυχώς, η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι μεγάλος αριθμός έργων είτε εγκαταλείπονται πριν ολοκληρωθούν είτε δεν καλύπτουν τους τεθέντες στόχους και τις προσδοκίες των διοικήσεων.

Στο Modern Project Management, έργο θεωρείται κάθε είδος δραστηριότητας, όπου ανθρώπινη εργασία, υλικά, τεχνολογία και πληροφορία συντίθενται για να επιτύχουν ένα ολοκληρωμένο και σταθερού σκοπού αποτέλεσμα, άπαξ και για μεγάλο χρονικό διάστημα (one-off).

Η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση -διοίκηση (project management), καθώς και στην υποστήριξη υλοποίησης και ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών και διαφόρων φάσεων έργων, αλλά και γενικότερα στη διαχείριση, διοίκηση και υλοποίηση έργων στους τομείς βελτίωσης ποιότητας -παραγωγικότητας και ανάπτυξης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο και ευρύτερο τομέα.

Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι αυτή που κατανοεί τη Διαχείριση των Έργων σαν ένα συγκεκριμένο Process (Διεργασία), δηλαδή σαν μια αλληλουχία συγκεκριμένων δράσεων, που με χρήση συγκεκριμένων πόρων, θα οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο και επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενσωματώνει πληθώρα διεθνών και αναγνωρισμένων εργαλείων όπως pareto analysis, μεθόδους CPM & Pert, χρήση δεικτών (Balanced ScoreCard), Risk Analysis, Change Management, Cost & Benefit Analysis, Root Cause & Effect Analysis, Gannt Charts, Πλάνα Ελέγχου Ποιότητας & Πλάνα Ενεργειών κα. Επίσης, είναι συνδεδεμένη με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 10005 & ISO 10006 καθώς και με το πρωτοποριακό Six Sigma (βλ. ακόλουθο Σχήμα).

 

 

Στόχος της εταιρείας μας είναι η διαχείριση ενός Έργου να γίνει με συστηματικό & ελεγχόμενο τρόπο ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

 • Παράδοση του έργου μέσα στα πλαίσια του τεθέντος χρονοδιαγράμματος,
 • Εκτέλεση του Έργου χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού,
 • Επίτευξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Έργου, όπως καθορίζονται στο Σχέδιο Ποιότητας

  Κάθε Έργο, από την στιγμή της σύλληψης της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωσή του, περνάει από τέσσερις φάσεις:
 • Τη φάση του Καθορισμού του Έργου (Definition Phase),
 • Τη φάση του Σχεδιασμού (Planning Phase),
 • Τη φάση της Υλοποίησης, με τους ανάλογους Ελέγχους, τις Μετρήσεις και
 • Διορθώσεις - Βελτιώσεις (Implementation, Control & Evaluation Phase) και
 • Τη φάση της Διάχυσης των Αποτελεσμάτων - Μαθησιακή Φάση (Learning Phase).

   

   

   

 •  

  Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων