Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Marketing
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΥπηρεσίες > Marketing

MARKETING PLAN & ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ MARKETING

"Παράγετε ό,τι μπορείτε να πουλήσετε,
αντί να προσπαθείτε να πουλήσετε ό,τι μπορείτε να παράγετε !...
"


Για να είναι επιτυχής η στρατηγική διεργασία Marketing μιας εταιρείας, η οποία απορρέει από τον μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχεδιασμό (Business Plan) θα πρέπει να υποστηρίζεται από το κατάλληλο Marketing Plan.
Ένα καλό Marketing Plan βοηθάει την επιχείρησή να καθορίσει τους στόχους της και να αναπτύξει μία σειρά από δραστηριότητες - Διεργασίες Marketing για να επιτύχει τους στόχους αυτούς.

Πλεονεκτήματα ενός Marketing Plan:

 • Αναγνώριση των επιθυμιών και αναγκών των πελατών
 • Αύξηση της ζήτησης για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών
 • Αναγνώριση των ανταγωνιστών και αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος
 • Αναγνώριση νέων ή δυνητικών πελατών
 • Έλεγχος εάν οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

  Η κατάρτιση ενός αποδοτικού Marketing Plan πρέπει να βασίζεται σε πλήρη ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και να στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρείας με ταυτόχρονη εξασφάλιση της απαιτούμενης κερδοφορίας. Κατά την αρχική του κατάρτιση οφείλει να είναι απλό και κατανοητό, ώστε να υπάρξει εφικτό και αποδεκτό.

 • Παράλληλα, κατά την εφαρμογή του, απαιτείται η διαρκής προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, τα οποία προκύπτουν στην αγορά, και στις μετρήσεις που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  Η εταιρεία μας έχει μακρά εμπειρία στην υποστήριξη της στρατηγικής Marketing των πελατών της και στην κατάρτιση αποτελεσματικών Marketing Plans χρησιμοποιώντας την τελευταία σύγχρονη μεθοδολογία η οποία υποστηρίζεται από την ανάπτυξη των κατάλληλων Διεργασιών Μarketing.

  Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η προτεινόμενη μεθοδολογία της εταιρείας μας για την κατάρτιση ενός Marketing Plan, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:


  Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Marketing Plan χρησιμοποιούμε ειδικούς δείκτες (π.χ. κόστος επένδυσης στο Marketing ανά μονάδα πωλήσεων) που βοηθούν στη συνεχή λήψη διορθωτικών ενεργειών.

  Οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα τρέχοντα Επιδοτούμενα Προγράμματα
  Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων