Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ISO 17025:2017
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordISO 17025 - Management Systems for Testing and Calibrating Laboratories 

 

The ISO 17025 Standard is applied in the creation, organisation and accreditation of measurement, testing and calibrations laboratories. 

 

Accreditation of a laboratory by an independent official body according to standard ISO 17025 means that the laboratory has the technical and administrative abilities required to conduct specific tests, measurements and calibrations according to specific standards or in-house methods, using specific equipment and within specific and declared accuracy limits.

The accreditation of a laboratory is an official recognition of its technical adequacy and credibility, characteristics especially important when running tests that are related to public and private constructions. 

 

The benefits of the application of such a system are:

  • Increase of the laboratory’s prestige on a national and international level, 
  • Authoritative results, which the customer (internal and external) can trust, 
  • Better organisation of the laboratory,  
  • Recognition of personnel’s abilities,
  • Recognition of laboratory equipment’ performance  
  • Investigation of the possibilities to improve services rendered  

 

The implementation of a System according to the ISO 17025 covers the following aspects:

SECTOR
SUBJECT
Independence, impartiality, integrity and confidentiality Applying procedures in order to safeguard examinations and tests conducted from external factors, and ensure impartiality of execution. Protection of confidential information received during tests.

Administration and organization

Assignment of responsibilities to the laboratory’s technical supervisor and the personnel, in general.
Personnel Adequacy of the permanent and experienced personnel, with appropriate skills, establishment of a documented system of personnel training. Training of personnel in the work duties assigned.

Facilities and equipment

Suitable environment to conduct tests, introduction of rules on the access to and protection of facilities and equipment. Designation of equipment files, guidelines of preventive maintenance of equipment, program of equipment and reference materials calibration, and defective equipment handling procedures.
Procedures and work methods Defining guidelines on equipment use and operation, methods and technical specifications of tests and handling of assays. Documentation of non-standard testing methods and procedures. Assurance of electronic data processing techniques.
Designation of errors due to conditions Procedures describing methodology for the identification of testing errors due to environmental conditions.
Test Reports Establishment of methodology for preparing test results reports. Designation of the content of reports and procedure for corrections or additions to reports.
Records Defining file content and filing methods that allow test repetitions.
Handling of samples and items for testing Specific identification of samples for test or calibration and introduction of procedures in order to avoid deterioration of controlled samples or objects, and controlled storage of samples.
Subcontracting Assurance and proof of the subcontractors’ ability to satisfactorily execute the work assigned to them, and compilation of a list of subcontractors.
Collaboration Defining the way in which the laboratory will cooperate, for the purpose of exchanging information, with customers, accreditation bodies and other laboratories setting up standards and regulations.

Cooperation Interest Form
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων