Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΥπηρεσίες > Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Στη σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική προκύπτει ανάγκη για εναρμόνιση των επιχειρήσεων και οργανισμών με βάση Διεθνή Πρότυπα - Συστήματα Διαχείρισης, που πιστοποιούν σε πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς την ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών απόλυτα συμμορφούμενων με τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης. Επιπλέον, οι εταιρείες καλούνται να δρουν σύμφωνα με οδηγίες, που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Προκειμένου μία επιχείρηση να είναι πραγματικά αποτελεσματική και αποδοτική, θα πρέπει να διαχειρίζεται «τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη δουλειά της» μέσω ενός Συστήματος. Αυτό διασφαλίζει ότι τίποτε σημαντικό δεν παραλείπεται και ότι είναι ξεκάθαρο τι κάνει ο καθένας, πότε, πώς, γιατί και πού.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και εγκατάσταση των ακόλουθων συστημάτων:

  • ISO 9001:2015 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001:2015 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  
  • ISO 22000:2018 (HACCP) - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)
  • ISO 39001:2012 - Σύστημα για την Οδική Ασφάλεια
  • OHSAS 18001:2007 - Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία  
  • ISO 17025:2017 - Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων  
  • ISO 27001:2013 - Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών
  • ISO 13485:2003 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Προϊόντα για Ιατρική Χρήση
  • ΚΠΑ (CAF) - Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης  - Common Assessment Framework
  • EFQM - Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας


Ως συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας πρέπει να αναφερθούν:

1ον Η εμπειρία των στελεχών μας σε έργα στρατηγικού σχεδιασμού και ανασχεδιασμού των διεργασιών των επιχειρήσεων, μας παρέχει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να εγκαταστήσουμε τα παραπάνω Συστήματα Διαχείρισης με τρόπο λιτό και αποδοτικό, ώστε να αποτελέσουν πραγματικά «εργαλεία» για όλο το προσωπικό της επιχείρησής σας. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της ποιότητας του προσωπικού της εταιρείας σας μέσω της κατάλληλης και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, που είμαστε σε θέση να παρέχουμε.

2ον Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση Συστήματος Paperless ISO, όπου η υλοποίηση των διεργασιών της επιχείρησης παρακολουθείται, μετριέται, ελέγχεται και αξιολογείται ηλεκτρονικά, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη πρόσβαση στην πληροφόρηση και απαλλάσσοντας την επιχείρηση από την ανάγκη τήρησης τεράστιου όγκου εντύπων.

3ον Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών - συμβούλων μας για τις νέες εξελίξεις στα πρότυπα, τις οδηγίες, τις καλές πρακτικές και τα συστήματα διαχείρισης.

Η ομάδα των στελεχών - συμβούλων μας είναι στη διάθεσή σας, για κάθε επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με ενδεχόμενο ενδιαφέρον σας, για σχεδιασμό και εγκατάσταση στην επιχείρησή σας, σε συνδυασμό ή αυτόνομα, Συστημάτων Διαχείρισης κατά τα παραπάνω πρότυπα. Επιπλέον σας παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την πιστοποίηση υλικών και συστημάτων κατασκευαστών, καθώς και με άλλα πρότυπα ή οδηγίες, που βρίσκουν εφαρμογή στις δραστηριότητες της επιχείρησής σας.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πελάτες Υπηρεσίας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων