Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Στελεχιακό Δυναμικό
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣτελεχιακό Δυναμικό > Νικόλαος Γίδας

Νικόλαος Γίδας

Νικόλαος Γίδας.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Laval του Καναδά  απ’όπου απέκτησε το πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor’s degree in Business Administration) με ειδικότητα στα διοικητικά οικονομικά (Finances).

Εν συνεχεία, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην  Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του Κεμπέκ (Καναδά)  στο οποίο απέκτησε Master στην Δημόσια Διοίκηση (Master’s degree in Public Administration) με ειδικότητα στην ανάλυση και ανάπτυξη των οργανισμών (Organization’s Analysis and Development).

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ανάλαβε διάφορες θέσεις ως σύμβουλος εξειδικευμένων υπηρεσιών. Συμμετείχε στην υλοποίηση σημαντικών έργων τα οποία του έδωσαν την δυνατότητα να αποκτήσει ουσιαστική γνώση των οργανωτικών λειτουργιών και συγχρόνως, να αναπτύξει την εμπειρία του στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη λύσεων Στρατηγικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Απόδοσης.

Συνοπτικά, αναφέρουμε τα κάτωθι έργα, παρεμφερή με το αντικείμενο του έργου, στα οποία συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση τους :

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Στρατηγικού Συστήματος  Πληροφορίας (Strategic Dashboard System) στην Γραμματεία του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης (Modernization of Public Management Secretariat, Treasury Board Secretariat, Government of Quebec)
 • Εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθοδολογίας Balanced Scorecard στον Όμιλο CGI Group για την αποτελεσματική παρακολούθηση των στόχων του Στρατηγικού Πλάνου 2003 – 2005.
 • Έρευνα και ανάπτυξη της πληροφορικής πρακτικής "Επιχειρησιακή Νοημοσύνη" (Business Intelligence) που στοχεύει στην ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support System) που επιτρέπουν το μετασχηματισμό της πληροφορίας σε όφελος της Επιχειρησιακής Στρατηγικής.
 • Kαθορισμός δεικτών (KPI) για την διαχείριση και τις επεξεργασία των δεδομένων του Data Warehouse της Επιτροπής Νομοθεσίας Εργασίας (Commission of Labour Standards).
 • Μελέτη για την ανάπτυξη Στρατηγικού Χάρτη (Strategy Μap) για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου eCity Project του Δήμου του Μόντρεαλ (City of Montreal).

  Από το 2005 συνεργάζεται μόνιμα με την AQS
 • Πλήρες Βιογραφικό >
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων