Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Στελεχιακό Δυναμικό
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣτελεχιακό Δυναμικό > Ιωάννης Κυριαζόγλου

Ιωάννης Κυριαζόγλου
Σύμβουλος Επιχειρήσεων με 42 έτη εμπειρία και Διεθνή δραστηριότητα (Ελλάδα, Ευρώπη και Καναδά) σε έργα Πληροφορικής, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο σε θέματα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης, Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής. Έχει συγγράψει πληθώρα Έργων στους τομείς IT Security, IT Auditing και GDPR .

Με το νέο βιβλίο του «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Protection)» μεταφέρει, μέσα από τα εννέα (9) κεφάλαια και δώδεκα (12) παραρτήματα, την εμπειρία και τις γνώσεις του στο τομέα αυτό, λόγω της σημαντικής και μακροχρόνιας εμπειρίας του σε θέματα διασφάλισης, αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης, εμπιστευτικών δεδομένων.

Ο κος Κυριαζόγλου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Toronto, Canada με πτυχίο Bachelor of Arts (Honours) και με ειδίκευση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές το 1976, και τα Οικονομικά κερδίζοντας Βραβείον Αριστείας το 1975.

Επίσης, είναι πιστοποιημένος Ελεγκτής Εσωτερικών Μέτρων Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων (CICA: Certified Internal Controls Auditors).

Έχει δώσει διάφορες διαλέξεις σε θέματα πληροφορικής και IT Auditing, έχει συμμετάσχει σε οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων, είναι μέλος επαγγελματικών και πολιτιστικών οργανώσεων και είναι συγγραφέας διαφόρων άρθρων και βιβλίων όπως:
  • "IT Strategic & Operational Controls", 2010, IT Governance, U.K.
  • "Corporate Strategic & Operational Controls", 2012, The Institute for Internal Controls: www.theiic.org, (U.S.A.) with co-authors: Dr. F. Nasuti and Dr. C. Kyriazoglou.
  • "Business Management Controls: A Guide", 2012, IT Governance U.K.
  • "IT-Business Alignment" (Parts 1 & 2), 2012, bookboon.com.
  • "How to improve your company’s performance", 2013, bookboon.com.
  • "How to Improve Your Production" (Parts 1 & 2), 2013, bookboon.com.
  • "Managing your SME more effectively" (Parts 1 & 2), 2013, bookboon.com.
  • "The Pandora Way: Ancient Greek Wisdom for a better life", 2014, LAP LAMBERT Academic Publishing
  • "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ", 2001, www.anubis.gr
  • "ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ", 2005, www.iwn.gr (με κα Δ. Πολίτου).
Πλήρες Βιογραφικό >
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων