Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Στελεχιακό Δυναμικό
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣτελεχιακό Δυναμικό > Χρίστος Κόζιαρης

Χρίστος Κόζιαρης

Κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Πληροφορικής, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (i-ΜΒΑ) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (ΟΠΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων στο Πανεπιστήμιο του Leicester (UK). Είναι πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC: Certified in Risk and Information Systems Control) από τον διεθνή οργανισμό ISACA, στον οποίο επίσης διατελεί ενεργό μέλος του Δ.Σ στην Ελλάδα από το 2016. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

Εργάζεται από το 1987 στο αντικείμενο της πληροφορικής, σε έργα ανάλυσης σχεδιασμού συστημάτων και μηχανοργάνωσης σε διάφορες εταιρείες, αλλά και αναπτύσσοντας προϊόντα λογισμικού εμπορικών και οικονομικών εφαρμογών σε software house. Εργάστηκε στην Vodafone για 16 χρόνια σε διοικητικές θέσεις ευθύνης,  σε αντικείμενα πληροφορικής, διαχείρισης των κεντρικών συστημάτων τιμολόγησης, όσο και σε αντικείμενα διαχείρισης κινδύνων και διασφάλισης εσόδων για όλες τις σχετικές διεργασίες και συστήματα της εταιρείας. Διαθετει μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, στην διαχείριση εφαρμογών αλλά και υλικού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη λογισμικού, στην ολοκλήρωση συστημάτων, διαχείριση προϋπολογιμού, διαχείριση έργων, διαχείριση κινδύνων και διασφάλιση εσόδων, βελτίωση εσωτερικών διεργασιών και ελεγκτικών μηχανισμών, αποτροπή διολιοφθοράς / απάτης, κ.α. Τέλος έχει λάβει μέρος σε μεγάλα προγράμματα συμμόρφωσης κανονιστικών πλαισίων (SOX, ISOs, BCP & Disaster Recovery, Information Security, Quality Management, κ.α.)


Πλήρες Βιογραφικό >
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων