Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Στελεχιακό Δυναμικό
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣτελεχιακό Δυναμικό > Ιωάννης Κυριαζόγλου

Ιωάννης Κυριαζόγλου
Σύμβουλος Επιχειρήσεων με 42 έτη εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής σε ΗΠΑ, Καναδά και Μέση Ανατολή, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο (πχ Έλεγχος συστημάτων πληροφορικής).

Ο κος Κυριαζόγλου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Toronto, Canada με πτυχίο Bachelor of Arts (Hons) και με ειδίκευση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τα Οικονομικάκερδίζοντας και Βραβείον Αριστείας το 1975. Επίσης είναι πιστοποιημένος Ελεγκτής Εσωτερικών Μέτρων Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων (CICA: Certified Internal Controls Auditors).

Εργάσθηκε για περισσότερα από 35 χρόνια σε διεθνές επίπεδο (Καναδά, Αγγλία, Ελβετία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Σαουδική Αραβία, κλπ.) σε διάφορους ρόλους και διοικητικές θέσεις (π.χ., Σύμβουλος Προχωρημένης Τεχνολογίας, Data Base Manager, Systems Development Manager, Acting Director IT function, IT Project Manager, Managing Director EDP Services company, EDP Group Internal Audit Manager, IT Auditor, Consultant, κλπ.), σε έργα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Έχει δώσει διάφορες διαλέξεις σε θέματα πληροφορικής και IT Auditing, έχει συμμετάσχει σε οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων, είναι μέλος επαγγελματικών και πολιτιστικών οργανώσεων και είναι συγγραφέας διαφόρων άρθρων και βιβλίων όπως:

"Data Protection and Privacy Management System", 2016
"DP&P Strategies, Policies and Plans", 2016
"Data Protection Impact Assessment", 2016
"Data Protection Specialized Controls", 2016
"Security and Data Privacy Audit Questionnaires", 2016
"IT Strategic & Operational Controls", 2010, IT Governance, U.K.
"Corporate Strategic & Operational Controls", 2012, The Institute for Internal Controls: www.theiic.org, (U.S.A.) with co-authors: Dr. F. Nasuti and Dr. C. Kyriazoglou
"Business Management Controls: A Guide", 2012, IT Governance U.K.
"IT-Business Alignment" (Parts 1 & 2), 2012, bookboon.com
"How to improve your company’s performance", 2013, bookboon.com
"How to Improve Your Production" (Parts 1 & 2), 2013, bookboon.com
"Managing your SME more effectively" (Parts 1 & 2), 2013, bookboon.com
"The Pandora Way: Ancient Greek Wisdom for a better life", 2014, LAP LAMBERT Academic Publishing
"Έλεγχος Πληροφορικής", 2001, www.anubis.gr
"Μέτρηση Απόδοσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών", 2005, www.iwn.gr (με κα Δ. Πολίτου).
Πλήρες Βιογραφικό >
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων