Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Human Resource
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordHuman Resource > Nicholas J. Michaloliakos

Nicholas J. Michaloliakos
In 1970 he acquired the Diploma of Chemical Engineer from the National Technical University of Athens, became member of the Technical Chamber of Greece (TEE) and acquired the license to exercise his profession.

For twenty years he has been a high rank (top level) executive and held positions ranging from Production Director and Plant Director to General Manager, in international and Greek industries.

For the past twelve years, in the capacity of Business Consultant and Managing Director of Advanced Quality Services Ltd., he has implemented projects of Strategic Planning, Balanced Scorecard, Company Reengineering, Human Resource Management, Marketing Plan and Logistics Systems. Moreover, he has supervised a large number of Quality Management Systems implementation projects.

The Quality Systems of many companies, such as TOSOH HELLAS, DIONYSSOMARBLE GROUP, CIBA-GEIGY, etc. include risk identification and risk assessment studies, and prevention measures management.

His involvement in process development and implementation in the Municipality of Amaroussion and its municipal agencies, is especially worth mentioning, as his position as Project Manager allowed him to closely observe all project phases and the specificities of Public Organisations, municipal agencies in particular.

Moreover, he has implemented a large number of training seminars where executives of many businesses have participated.

He is certified by the Hellenic Food Authority (EFET) as trainer on Food hygiene and safety issues, since 2004, and by the National Accreditation Centre for Continuous Vocational Training (EKEPIS) as accredited trainer.
Full CV >
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων