Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Στελεχιακό Δυναμικό
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣτελεχιακό Δυναμικό > Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Το 1970 απέκτησε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έγινε µέλος του ΤΕΕ, κι απέκτησε τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Για είκοσι χρόνια διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος σε διεθνείς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Κατείχε θέσεις Διευθυντή Παραγωγής, Διευθυντή Εργοστασίου φτάνοντας στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή. Από το 1993 ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Διευθύνων Σύμβουλος της Advanced Quality Services Ltd. έχει υλοποιήσει έργα Στρατηγικού Σχεδιασμού – Balanced Scorecard, Reengineering, των Επιχειρήσεων που περιλαμβάνει Human Resource Management, Marketing Plan και Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Εκτίμησης Κινδύνων, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Logistics. Επίσης, έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό έργων Εγκατάστασης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Επιπλέον, έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα οποία έχουν συμμετάσχει στελέχη πολλών επιχειρήσεων.

Στα Συστήματα Ποιότητας πολλών εκ των κατωτέρω εταιρειών (TOSOH HELLAS, ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, CIBA-GEIGY κ.λ.π.) περιλαμβάνονται και μελέτες αναγνώρισης κινδύνων, καθορισμού επικινδυνότητας και διαχείριση μέτρων πρόληψης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάπτυξη των διαδικασιών και την εφαρμογή τους στον Δήμο Αμαρουσίου και των Δημοτικών Επιχειρήσεών του, στο έργο αυτό ήταν ο Υπεύθυνος έργου και παρακολούθησε από πολύ κοντά όλες τις φάσεις του έργου και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ένας Δημόσιος Οργανισμός όπως είναι και οι δημοτικές επιχειρήσεις

Επιπλέον, έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα οποία έχουν συμμετάσχει στελέχη πολλών επιχειρήσεων.

Είναι Πιστοποιημένος εκπαιδευτής από τον ΕΦΕΤ για θέματα υγιεινής και ασφάλειας Τροφίμων, από το 2004  και πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ.

Πλήρες Βιογραφικό >
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων