Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Services
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordOur company was founded in 1993 and is staffed with highly knowledgable agents who posess sizeable experience in managing positions of top greek and foreign companies. We offer services covering the following areas:

Services List

Business Planning

Company Reengineering

(Business Proccess Management - Reengineering)

Quality Management Systems

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 17025:2017, ISO 39001:2012, ISO 27001:2013, ISO 22000:2018 (HACCP), ELOT 1801, ISO 13485:2003, CAF, EFQM

Logistics

Stock Management and Warehouse Organisation

ERP / MRP II

Design and implementation of ERP (Enterprise Resource Planning) Systems

Development Law

Submission of Proposals for Financing within the framework of the Investment Law and other Programmes

ISO 22000:2005 (HACCP)

Hazard Analysis Critical Control Point: Food Health and Safety Management System

Project Management

Commercial Sector - Sales Networks

Marketing

ELOT 1435:2009

ISO 39001:2012

DPO Services

Data Protection Officer (DPO)

GDPR Compliance

GDPR Compliance

Inhouse Training SAP

Inhouse Training SAP

ISO 17025:2017

ISO 17025:2017

Inhouse Seminars

Inhouse Seminars

Certification of Covid Shield

Covid Shield Certification for Hotels and Lodgings

Implementation Audit GDPR

Audit of GDPR Implementation in depth
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων