Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Σεμινάρια
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση Κωδικού


Κάντε κλικ πάνω στον τίτλο σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει για να δείτε λεπτομέρειες.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Σεμιναρίων
ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

IT Security - Αθήνα

20-10-2017
09:30 - 17:00
ΑΘΗΝΑ

GDPR Auditing - Αθήνα

23-10-2017
09:30 - 17:00
ΑΘΗΝΑ

HRM Best Practices με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη

25-10-2017
09:30 - 17:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Enterprise Risk Management- Θεσσαλονίκη

31-10-2017 έως 01-11-2017
09:30 - 17:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

GDPR Auditing - Θεσσαλονίκη

31-10-2017
09:30 - 17:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

HRM Best Practices με τον Δ. Μπουραντά - Αθήνα

01-11-2017
09:30 - 17:00
ΑΘΗΝΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμός 2016/679 (GDPR) - Θεσσαλονίκη

01-11-2017
09:30 - 17:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

DPO Certification - Πρόγραμμα Πιστοποίησης Data Protection Officer - Αθήνα

07-11-2017 έως 09-11-2017
09:30 - 17:00
ΑΘΗΝΑ

Enterprise Risk Management - Αθήνα

07-11-2017 έως 08-11-2017
09:30 - 17:00
ΑΘΗΝΑ

Διαχείριση Αποθεμάτων - Αθήνα

14-11-2017
09:30 - 17:00
ΑΘΗΝΑ

Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών - Αθήνα

16-11-2017
09:30 - 17:00
ΑΘΗΝΑ

Διαχείριση Αποθεμάτων - Θεσσαλονίκη

21-11-2017
09:30 - 17:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμός 2016/679 (GDPR) - Αθήνα

21-11-2017
09:30 - 17:00
ΑΘΗΝΑ

Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών - Θεσσαλονίκη

22-11-2017
09:30 - 17:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμός 2016/679 (GDPR) Λευκωσία

29-11-2017
09:00 - 16:30
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

GDPR Compliance - Dubai

12-12-2017
09:00 - 16:30
Ντουμπάι

Budgeting - Σύνταξη & Παρακολούθηση Προϋπολογισμού - Αθήνα

14-12-2017
09:30 - 17:00
ΑΘΗΝΑ

Budgeting - Σύνταξη & Παρακολούθηση Προϋπολογισμού - Θεσσαλονίκη

19-12-2017
09:30 - 17:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διοίκηση Αλλαγών με τον Δ. Μπουραντά - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Audit HR - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Audit HR - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Budgeting & Reporting

2017
ΑΘΗΝΑ

Budgeting & Reporting - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Budgeting - Σύνταξη Προϋπολογισμού - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Building an Effective Team με τον Ν. Σκουλά

2017
ΑΘΗΝΑ

Business Planning - Workshop

2017
ΑΘΗΝΑ

Business Process Management / Ανασχεδιασμός Επιχειρήσεων

2017
ΑΘΗΝΑ

Coaching Πωλητών - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Coaching Πωλητών - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Coaching Πωλητών - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Competitive Strategy με τον Β. Παπαδάκη

2017
ΑΘΗΝΑ

Compliance Management in Pharmaceuticals - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Compliance Management in Pharmaceuticals - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Cost Auditing - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Cost Auditing - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Cost Cutting - Budgeting ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

2017
ΑΘΗΝΑ

Cost Cutting - Μείωση Κόστους στις Επιχειρήσεις - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Cost Cutting - Μείωση Κόστους στις Επιχειρήσεις - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Cost Cutting με χρήση Activity Based Costing

2017
ΑΘΗΝΑ

Crisis Management - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Crisis Management - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Customer Relationship Management

2017
ΑΘΗΝΑ

Customer Service Audit - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Customer Service Audit - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Design of Experiments

2017
ΑΘΗΝΑ

Design of Experiments - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Digital Marketing - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Digital Marketing - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

E-Logistics & Global Supply Chain Management

2017
ΑΘΗΝΑ

Effective Manager's Toolkit

2017
ΑΘΗΝΑ

Executive Secretary Excellence - Sofia

2017
Σόφια (Βουλγαρία)

Executive Secretary Excellence - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Executive Secretary Excellence - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Financial Intelligence - Οικονομικά για την Ανώτερη Διοίκηση - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Financial Intelligence - Οικονομικά για την Ανώτερη Διοίκηση - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Financial Intelligence - Οικονομικά για την Ανώτερη Διοίκηση - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Hotel Financial Audit & Improvement

2017
ΑΘΗΝΑ

HRM & το Κτίσιμο της Κατάλληλης Κουλτούρας - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

HRM & το Κτίσιμο της Κατάλληλης Κουλτούρας - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ISO 17025 - Οργάνωση Εργαστηρίων

2017
ΑΘΗΝΑ

ISO 39001 Πρότυπο Οδικής Ασφάλειας

2017
ΑΘΗΝΑ

ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015 (DIS) Απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015 (DIS) Απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015 (DIS) Απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ISO 9001:2008 για Τεχνικές Εταιρείες (ΠΠΕ)

2017
ΑΘΗΝΑ

ISO 9001:2015 - Οι Αλλαγές της νέας Έκδοσης - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

ISO 9001:2015 - Οι Αλλαγές της νέας Έκδοσης - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Management Reporting Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Management Reporting Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Managing & Improving Warehouse Operations

2017
ΑΘΗΝΑ

Marketing Audit - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Marketing Audit - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Marketing Audit - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Marketing Operations

2017
ΑΘΗΝΑ

Marketing Plan - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Marketing Plan - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Modern Project Management

2017
ΑΘΗΝΑ

Networking - Κοινωνική & Πελατειακή Δικτύωση

2017
ΑΘΗΝΑ

Office Operations Excellence

2017
ΑΘΗΝΑ

Performance Management με τον Δ. Μπουραντά - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Performance Management με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Purchasing Skills - Εκπαίδευση Αγοραστών

2017
ΑΘΗΝΑ

Retail Management

2017
ΑΘΗΝΑ

Sales Negotiations For Top Management - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Sales Negotiations For Top Management - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Statistical Process Control

2017
ΑΘΗΝΑ

Strategic Alignment - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Strategic Alignment - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Strategy for Business Development in Global Markets

2017
ΑΘΗΝΑ

Team Building με τον Δ. Μπουραντά - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Team Building με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Web Marketing & Social Media Marketing

2017
ΑΘΗΝΑ

Workshop GDPR στα πλαίσια του Infocom Security

2017
ΑΘΗΝΑ

Workshop Υπολογισμού Ταμειακών Ροών - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Workshop Υπολογισμού Ταμειακών Ροών - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Workshop Υπολογισμού Ταμειακών Ροών - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αναβάθμιση Απόδοσης Πωλητών - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Αναβάθμιση Απόδοσης Πωλητών - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάλυση Ισολογισμών με χρήση Αριθμοδεικτών - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Ανάλυση Ισολογισμών με χρήση Αριθμοδεικτών - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάλυση Ισολογισμών με χρήση Αριθμοδεικτών - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ανάπτυξη & Λανσάρισμα Νέων Προϊόντων - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Ανάπτυξη & Λανσάρισμα Νέων Προϊόντων - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάπτυξη & Οργάνωση Καταστημάτων

2017
ΑΘΗΝΑ

Ανάπτυξη Εξαγωγών

2017
ΑΘΗΝΑ

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων - Business Modeling - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων - Business Modeling - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Άνοιγμα Νέου Καταστήματος

2017
ΑΘΗΝΑ

Αξιολόγηση & Διαχείριση Απόδοσης Προσωπικου

2017
ΑΘΗΝΑ

Απόκτηση Νέων Πελατών

2017
ΑΘΗΝΑ

Αποτελεσματική Ηγεσία με τον Δ. Μπουραντά - Ηράκλειο

2017
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αποτελεσματική Ηγεσία με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αποτελεσματική Ηγεσία με τον Δ. Μπουραντά - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αποτελεσματική Ηγεσία- Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Βασικά Οικονομικά

2017
ΑΘΗΝΑ

Βασικό Management

2017
ΑΘΗΝΑ

Δημόσιες Σχέσεις Επιχειρήσεων

2017
ΑΘΗΝΑ

Διαφήμιση: Τα μυστικά της επιτυχημένης επικοινωνίας

2017
ΑΘΗΝΑ

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) με τον Δ. Μπουραντά - Χανιά

2017
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαχείριση Χρόνου & Εσωτερική Επικοινωνία

2017
ΑΘΗΝΑ

Διαχείριση Χρόνου & Καθημερινότητας - Δωρεάν iPad Mini - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διοίκηση Αλλαγών με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δωρεάν Ενημερωτική Ημερίδα για τα Νέα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

2017
ΑΘΗΝΑ

Εκπαίδευση Γραμματέων & Οργάνωση Γραφείου - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Εκπαίδευση Γραμματέων & Οργάνωση Γραφείου - Ηράκλειο

2017
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Εκπαίδευση Γραμματέων & Οργάνωση Γραφείου - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εκπαίδευση Γραμματέων & Οργάνωση Γραφείου - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Εκπαίδευση Γραμματέως Διεύθυνσης

2017
ΑΘΗΝΑ

Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού - Γραμματέων

2017
ΑΘΗΝΑ

Εκπαίδευση Εργοδηγών

2017
ΑΘΗΝΑ

Εκπαίδευση Εργοδηγών Παραγωγής

2017
ΑΘΗΝΑ

Εκπαίδευση Οικονομικών Στελεχών - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Εκπαίδευση Οικονομικών Στελεχών - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έλεγχος Ποιότητας Αναφορών Λογιστηρίου

2017
ΑΘΗΝΑ

Εμπορική Αλληλογραφία και Τηλεφωνική Επικοινωνία - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Εμπορική Αλληλογραφία και Τηλεφωνική Επικοινωνία - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Πωλητών Αλλοιώσιμων Αλυσίδων S/M

2015
ΑΘΗΝΑ

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγικών Διαχείρισης Κατηγοριών Αλλοιώσιμων για Στελέχη Αλυσίδων S/M

2015
ΑΘΗΝΑ

Επιτυχημένες Διαπραγματεύσεις

2017
ΑΘΗΝΑ

Επιτυχημένες Διαπραγματεύσεις - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επιχειρησιακές Προβλέψεις

2017
ΑΘΗΝΑ

Εσωτερικός Έλεγχος - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Εσωτερικός Έλεγχος - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η Βελτίωση της Επικοινωνίας

2017
ΑΘΗΝΑ

Η Λειτουργία της Επιχείρησης μέσω iPad - Δωρεάν iPad Mini - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Η Λειτουργία της Επιχείρησης μέσω iPad - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η Λειτουργία του Λογιστηρίου για μη Οικονομικούς

2017
ΑΘΗΝΑ

Η Τέχνη της Διάγνωσης Αναγκών

2017
ΑΘΗΝΑ

Η Τεχνική της Ιατρικής Πώλησης

2017
ΑΘΗΝΑ

Ηλεκτρονικές Προμήθειες - Δημοπρασίες

2017
ΑΘΗΝΑ

ΙΤ για τη Διοίκηση και τα Στελέχη - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

ΙΤ για τη Διοίκηση και τα Στελέχη - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Λειτουργίες Marketing

2017
ΑΘΗΝΑ

Μείωση Κόστους Αγορών

2017
ΑΘΗΝΑ

Νέα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

2017
ΑΘΗΝΑ

Οικονομική Αξιολόγηση Επιχειρήσεων

2017
ΑΘΗΝΑ

Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ – Κρίσιμα Σημεία & Πρακτικές

2017
ΑΘΗΝΑ

Οργάνωση & Βελτίωση Παραγωγής

2017
ΑΘΗΝΑ

Οργάνωση & Βελτίωση Προμηθειών

2017
ΑΘΗΝΑ

Οργάνωση & Βελτίωση της Σύγχρονης Αποθήκης

2017
ΑΘΗΝΑ

Οργάνωση Επιχειρήσεων με βάση το ERP

2017
ΑΘΗΝΑ

Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών - Λευκωσία

2017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Οργάνωση Λογιστηρίου

2017
ΑΘΗΝΑ

Οργάνωση Πωλήσεων & Ανάπτυξη Πωλητών

2017
ΑΘΗΝΑ

Ποιοτική Τηλεφωνική Επικοινωνία

2017
ΑΘΗΝΑ

Στρατηγική Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων - Blue Ocean Strategy με τον Β. Παπαδάκη

2017
ΑΘΗΝΑ

Σύστημα Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής - Το Χτισιμο του MRP II - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Σύστημα Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής - Το Χτισιμο του MRP II - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το κλείσιμο της πώλησης

2017
ΑΘΗΝΑ

Το Κτίσιμο της Επιθυμητής Κουλτούρας με τον Δ. Μπουραντά - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Το Κτίσιμο της Επιθυμητής Κουλτούρας με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπολογισμός Αξίας Επιχείρησης - Αθήνα

2017
ΑΘΗΝΑ

Υπολογισμός Αξίας Επιχείρησης - Θεσσαλονίκη

2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χορηγία: Βέλτιστες Πρακτικές

2017
ΑΘΗΝΑ

Χρηματοοικονομική & Λειτουργική Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

2017
ΑΘΗΝΑ

Business Planning - Workshop
Το σεμινάριο αυτό είναι ένα Εργαστήριο (WORKSHOP), που υλοποιεί το Business Plan μιας συγκεκριμένης Επιχείρησης με χρήση σύγχρονων εργαλείων, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 1. Αποστολή - Όραμα: Η κάθε ομάδα διαμορφώνει το Όραμα και την Αποστολή της Επιχείρησης.
 2. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος: Με συγκεκριμένα Εργαλεία ανάλυσης Εξωτερικού Περιβάλλοντος αποτυπώνεται με σαφήνεια η επίπτωση των Πολιτικών, Οικονομικών, Κοινωνικών και Τεχνολογικών παραμέτρων στις επιχειρησιακές προβλέψεις (PEST Analysis). Ακολουθεί ανάλυση της Αγοράς και ειδικότερα ανάλυση του Ανταγωνισμού και των Πελατών.
 3. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος: Χρησιμοποιώντας πίνακα ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει όλους τους τομείς της επιχείρησης γίνεται ακτινογράφηση του οργανισμού και εντοπίζονται αδυναμίες και σημεία βελτίωσης. Στη συνέχεια ακολουθεί η Swot Analysis με χρήση ειδικών εργαλείων στο Excel για την καταγραφή Αδύνατων & Δυνατών Σημείων. Επίσης, καθορίζονται και ιεραρχούνται έργα εξάλειψης των αδύνατων σημείων και αξιοποίησης των δυνατών σημείων.
 4. Επιχειρησιακοί Στόχοι - Δείκτες: Με βάση την ανάλυση του Ανταγωνισμού και των Πελατών, αποτυπώνεται η Εμπορική Πολιτική, η Στρατηγική τιμολογήσεων και Εξυπηρέτησης Πελάτη. Επιλέγονται οι Γενικές Κατευθύνσεις της Στρατηγικής (Νέα Προϊόντα, Νέες Αγορές, Νέα τμήματα της Αγοράς) και ποσοτικοποιούνται οι Επιχειρησιακοί Στόχοι σε φόρμα (template) του Balanced Scorecard - Strategy Map. Στη συνέχεια, με χρήση Εφαρμογής Excel συνδέονται στόχοι με δείκτες και επιχειρησιακές Διεργασίες (Δραστηριότητες).
 5. Σύνδεση Επιχειρησιακών Στόχων με Δείκτες και Ατομικούς Στόχους Στελεχών: Η σύνδεση των στρατηγικών στόχων με τους στόχους του κάθε στελέχους της επιχείρησης μετατρέπει το Business Plan από εργαλείο της Διοίκησης σε εργαλείο ευθυγράμμισης όλου του προσωπικού για την επιτυχία των επιχειρησιακών στόχων και δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα:
  • Ποιες ακριβώς δράσεις πρέπει να σχεδιάσουμε για να επιτύχουμε τους στόχους;
  • Τι προσόντα πρέπει να διαθέτει το προσωπικό για να επιτύχει η επιχείρηση τους στόχους της;
  • Με ποιο οικονομικό σχεδιασμό χρηματοδότησης θα επιτύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους;
 6. Σχεδιασμός Έργων και Διεργασιών: Το Business Plan αναλύεται σε ένα σύνολο Έργων (Action Plans) και Διεργασιών, όπως πχ Δράσεις για την υλοποίηση του Promotion Plan, την ανάπτυξη των Πωλήσεων και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης, γίνεται ανάλυση και διαχείριση κινδύνων (Risk Analysis).
 7. Budgeting and Reporting: Παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός του Business Plan, καθώς και ο τρόπος παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής του, μέσω δεικτών, αναφορών οικονομικών μεγεθών και κατάστασης υλοποίησης των έργων και εφαρμογής των Διεργασιών.
Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει ένα Σύστημα Υποστήριξης της Διοίκησης (Λογισμικό), στο οποίο αποτυπώνονται οι κρίσιμες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ακόμα και σε επίπεδο εβδομάδος, ώστε να συνδέσουμε τη Στρατηγική με την καθημερινή λειτουργία της Επιχείρησης. Το Λογισμικό αυτό παρέχεται δωρεάν στους συμμετέχοντες, μαζί με τα παρακάτω σημαντικά εργαλεία.

Δείτε περισσότερα...

Επιστροφή στην Κορυφή της Λίστας Σεμιναρίων

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ              ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων