Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
SOFTWARE
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordSoftware for the follow-up of Invoicing – Customer Payments

Advanced Quality Services Ltd. has designed and developed an easy-to-use and functional software for managing and monitoring customer invoicing and payments, reporting cumulative invoicing lists and monitoring customers’ accounts movement.

DESCRIPTION

The Excel-based System for the follow-up of Invoicing – Customer Payments is a valuable tool for any organization and an effective instrument of a modern Accounting Department. It provides an effective solution that allows the thorough management of customer accounts and ensures the prevention of accounting problems and errors. The system user has automatically access to all the information required for the handling of overdue payments, delayed invoicing and customer balances due. The system can automate the whole process as is analyzed below :

 • Registration of the beginning of cooperation with the customer
 • Invoicing order
 • Payment follow-up
 • Issue of supporting documents – receipts
 • Updating of the Accounting Department
 • Reporting the status of customer accounts

  In the column titled “Budget” the user can record the time schedule of payments and the relative amounts. In the columns titled “Invoicing” and “Collection” we record the dates and the amounts of the invoices issued based on the estimated amounts and times. The user can process, print, delete or add unlimited sheets for new customers. These sheets are connected to a Cumulative Table for the follow-up of invoicing – customer payments, thus providing the ability to automatically update the files and directly monitor pending cases.

  The Cumulative Table contains the totality of registered customers, the balance of each account and the timetable for the monitoring of the deadlines of the various recorded items. This Table provides all the necessary information and full reports that serve the reduction of the time required for the management of customer financial accounts. The colors presented in the timetable mark the completion or not of the various actions and appear automatically. The capital letter T symbolizes the estimated invoicing and payments that have been recorded while the colors of the fields provide information regarding whether the scheduled actions have been completed-green color, are pending-yellow color or overdue-red color.

 • SOFTWARE ADVANTAGES

  Electronic registration of accounting data without the use of forms Valuable tool for Heads of Accounts Departments and the Management since it allows the excellent administration of the increased volume of information and the direct briefing of the people in charge Simultaneous use of the software by all the qualified users via local network
  Prevention, avoidance and detection of accounting errors and pendencies, which usually create the most critical accounting and financial problems in businesses Reduction of time for the management of the required actions Operation of a clientele and direct reporting of the company’s financial data

  Online Product Price (downloadable product): 750
  Commision Price: 750
   
  ORDER MATERIAL     
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων