Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
SOFTWARE
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordCapitalising on our vast experience in business administration and organisation, accumulated through the design and implementation of more than 500 projects, our company has designed specialised software to support any company's business operations. For these software products, we offer customised services and staff training to fit the needs of your company.

Delivery is prompt and the software is fully functional.
Our immediately available Software Products are:

Advanced Quality Services Ltd. has designed and developed a pioneering Electronic (paperless) System for Problem Management, completely harmonised with the respective requirements of the EN ISO 9001:2008 Standard and fully covering all your company’s needs in the following sectors: handling customer complaints, corrective and preventive actions, management of non-conforming products, internal auditing, non-conformances and improvement proposals.

 


Advanced Quality Services Ltd. has designed and developed an easy-to-use and functional software for managing and monitoring customer invoicing and payments, reporting cumulative invoicing lists and monitoring customers’ accounts movement.


Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων