Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Software
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΗ AQS αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει στην οργάνωση των επιχειρήσεων, καθώς έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει άνω των 500 οργανωτικών Projects, έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό για την υποστήριξη των λειτουργιών της επιχείρησης. Για τα προϊόντα αυτά παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες προσαρμογής στις ανάγκες της επιχείρησης και εκπαίδευσης του προσωπικού.
Η παράδοση είναι άμεση και το λογισμικό σε πλήρη λειτουργία.

Τα αμέσως διαθέσιμα προϊόντα μας είναι τα εξής:

Η Advanced Quality Services Ltd. έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα πρωτοποριακό Ηλεκτρονικό (paperless) Σύστημα Διαχείρισης Προβλημάτων που καλύπτει εξ΄ ολοκλήρου το χειρισμό παραπόνων πελατών, διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, τη διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων, μη συμμορφώσεων εσωτερικών ελέγχων και προτάσεων βελτίωσης όντας πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008 στους τομείς αυτούς.

Η Advanced Quality Services Ltd. έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα εύχρηστο και λειτουργικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου πληρωμών και τιμολογήσεων πελατών, αναφοράς συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογήσεων και παρακολούθησης κινήσεων λογαριασμών πελατών

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων