Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Live Online Training: Σύστημα Covid Shield - Προετοιμασία & Έλεγχος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Live Online Training: Σύστημα Covid Shield - Προετοιμασία & Έλεγχος
Live Online Training: Σύστημα Covid Shield - Προετοιμασία & Έλεγχος

Το Σεμινάριο υλοποιείται μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας, καθώς και η λοιμωξιολόγος Κυριακή Κανελλακοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Αθηνών που θα αναπτύξει τις επιστημονικές πτυχές του αντικειμένου σε πρακτικό επίπεδο και θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα εντατικό Workshop στο οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλες οι Δράσεις για τον σχεδιασμό, την Εφαρμογή και τον Έλεγχο ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος COVID SHIELD.

Το Σύστημα Covid Shield εξασφαλίζει την Εφαρμογή μέτρων αποφυγής μετάδοσης του Covid – 19, προστατεύοντας έτσι την Υγεία των Μετόχων, του Προσωπικού, των Πελατών, των Προμηθευτών και των Επισκεπτών της Επιχείρησής σας και έμμεσα αναδεικνύει τον Οργανισμό σας ως Οργανισμό υψηλής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέοντας εμπιστοσύνη στους Πελάτες ότι κατά τις επαφές που θα έχουν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας.

Η Πιστοποίηση τεκμηριώνει ότι έχουν σχεδιασθεί και εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα Πρόληψης στον Οργανισμό, δηλαδή ότι διαθέτει επαρκείς Υποδομές, κατάλληλη Χωροδιάταξη, εφαρμόζει τους προβλεπόμενους Κανόνες Υγιεινής, τις Διαδικασίες και τις Οδηγίες για την Πρόληψη της εισροής ή της εξάπλωσης του κορωνοϊού στις εγκαταστάσεις και στους χώρους που δραστηριοποιείται και ότι η Διαχείριση των περιστατικών που ενδέχεται να συμβούν γίνεται με τους σωστούς Κανόνες.

Συγκεκριμένα, για όλες τις λειτουργικές Δραστηριότητες, με έμφαση στα σημεία επαφής Προσωπικού, μεταξύ τους ή με τον Πελάτη, Επισκέπτη, Προμηθευτή, σχεδιάζεται ένα Πλάνο Ενεργειών, με βάση τις κατευθυντήριες Γραμμές όλων των Παγκοσμίων και Τοπικών Φορέων Προστασίας Υγείας. Σχεδιάζονται Αναλυτικές Οδηγίες για την Εφαρμογή Κανόνων ασφαλούς Λειτουργίας, τις Υποδομές, τον Καθαρισμό και τις Απολυμάνσεις των χώρων, ειδικά μέτρα για τον χώρο όπου θα εντοπισθεί κρούσμα, Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας, Πλάνο Ελέγχων. Οι Οδηγίες θα πρέπει να εμπλουτίζονται συνεχώς με νέα επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές των Οργανισμών όπως προαναφέρθηκε.

Παρέχονται Εργαλεία υπό μορφή CheckList, καθώς και Εργαλεία Excel για την παρακολούθηση των Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης.

Στους συμμετέχοντες θα δίνονται σενάρια με περιπτώσεις Εφαρμογής των μέτρων, θα τα αξιολογούν και εντοπίζοντας τα λάθη θα αφομοιώνουν καλύτερα τις Απαιτήσεις και την ορθή Εφαρμογή του Συστήματος.

Το Σεμινάριο υλοποιείται μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός δύο εβδομάδων από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Γενικούς Διευθυντές και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές HRM, Στελέχη υπεύθυνα για τη Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, καθώς και για την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Απευθύνεται επίσης, στους Διευθυντές Ποιότητας που θα τους βοηθήσει να διευρύνουν το βάθος των Εσωτερικών Ελέγχων εντάσσοντας στο Σύστημα Ποιότητας και την Ασφάλεια των Εργαζομένων από Covid - 19, είτε στο ISO 9001 ή εφ΄όσον η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο Υγείας και Ασφάλειας στα πλαίσια του ISO 45001.

Ιδιαιτέρως απευθύνεται στους Μηχανικούς Υγείας και Ασφαλείας των Επιχειρήσεων και στους Γιατρούς Εργασίας για να βελτιώσουν τον τρόπο Σχεδιασμού και Παρακολούθησης των μέτρων Ασφαλείας που σχεδιάζουν.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
 • Θα λάβουν ένα set με όλα τα Check Lists σε Ηλεκτρονική μορφή (Excel) για την κάλυψη της Αξιολόγησης όλων των Λειτουργιών τους αναφορικά με τις Απαιτήσεις του Συστήματος Covid Shield, προκειμένου να υπολογίζεται το επίπεδο Ποιότητας Εφαρμογής των μέτρων σε κάθε Τομέα
 • Θα κατανοήσουν τους Κανόνες, τις Διαδικασίες και τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται σε όλους τους Τομείς: Απολύμανση νερού, Σωστή Συντήρηση - Διαχείριση του Εξοπλισμού Air-conditioning, Κανόνες για τη χωροθέτηση γραφείων, χωρισμάτων και χρήση ατομικών μέσων Προστασίας, Γενικοί κανόνες για τον Καθαρισμό και Απολύμανση όλων των πιθανών σημείων επαφής, Ειδικοί Κανόνες για Καθαρισμό και Απολύμανση όλων των χώρων όπου παρατηρήθηκε κρούσμα, Ειδικά μέτρα Προφύλαξης για το Προσωπικό Καθαρισμού και Απολύμανσης, Διαχείριση Πιθανών Κρουσμάτων Covid 19 μεταξύ του Προσωπικού, Διαχείριση μέτρων Πρόληψης των Προμηθευτών Υλικών και Υπηρεσιών από την προσωπική επαφή μέχρι τα μέτρα Απολύμανσης των Συσκευασιών
 • Θα κατανοήσουν τις Καλές Πρακτικές για την Ανάπτυξη Εφαρμογής ενός Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας και θα τους δοθεί σχετικό Υπόδειγμα.
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους ένα Πρότυπο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδικασιών Covid shield για να μπορούν να το προσαρμόσουν στα δικά τους δεδομένα.
 • Θα εξοικειωθούν με την συστηματική Εφαρμογή των Ελέγχων του Συστήματος Covid Shield
 • Θα έχουν επί 12 μήνες συνεχή υποστήριξη επί θεμάτων Covid Shield ,από τους Συμβούλους της AQS που πλαισιώνονται με κορυφαίους λοιμωξιολόγους.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 • Απαιτήσεις Χωροθέτησης
 • Ειδικές ανάγκες Διαμόρφωσης Χώρων
 • Καθαρισμοί και Απολυμάνσεις Χώρων

2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 • Εξασφάλιση και Χειρισμός Ατομικών μέσων Προστασίας
 • Κανόνες Χρήσης και Απόρριψης
 • Κανόνες Ατομικής Υγιεινής
 • Οδηγίες για σωστή Θερμομέτρηση

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Βασική Εκπαίδευση του Προσωπικού
 • Διαχείριση υπόπτου Κρούσματος στον χώρο Εργασίας
 • Διαχείριση Προσωπικού που η Οικογένεια του έχει κρούσμα Covid
 • Ψυχολογική υποστήριξη προσωπικού - Διαχείριση Στρες

4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 • Υποδοχή Πελατών - Προμηθευτών - Επισκεπτών
 • Παραλαβή Αλληλογραφίας & Αντικειμένων
 • Είσοδος στο χώρο Εργασίας από το Προσωπικό

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 • Γενικοί Κανόνες για τον Καθαρισμό και Απολύμανση όλων των πιθανών σημείων επαφής από τα μπουτόν του ανελκυστήρα μέχρι τα πόμολα στις πόρτες
 • Συντήρηση Εξοπλισμού Air-conditioning χώρων
 • Εξοπλισμός και Αναλώσιμα Καθαρισμού & Απολύμανσης
 • Ποιότητα νερού

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID 19 ΕΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Ενημέρωση Αρμοδίων
 • Ανίχνευση Επαφών εντός του Οργανισμού
 • Δράσεις με βάση τις κατευθύνσεις του Οργανισμού Υγείας
 • Διαδικασίες για την ασφαλή μετακίνηση του

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

 • Παραλαβή Δεμάτων
 • Λειτουργία Αποθήκης
 • Κουζίνες, Καντίνα
 • Εστιατόρια,
 • Αποδυτήρια
 • Χώροι Υγιεινής
 • Eπικοινωνία με εξωτερικά Catering

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – MANAGEMENT

 • Συνεδριάσεις
 • Εκδηλώσεις σε Εσωτερικούς & Εξωτερικούς χώρους
 • Meetings με Προμηθευτές Πελάτες
 • Μέτρα για τους Πωλητές: Μετακίνηση, Επαφή με Πελάτη
 • Πως ετοιμάζεται το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας - Εργαλεία
Εισηγητές Σεμιναρίου
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών, κλινική εμπειρία στις λοιμώξεις και στη γενική Παθολογία και είναι Μέλος της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφέρειας Αττικής υλοποιώντας δράσεις σε θέματα Covid. Ερευνητικά αντικείμενα: Κλινικά Πρωτόκολλα, Θέματα μικροβιακής αντοχής, Λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων κα.
MBA, BSc Management Science and Technology Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία τόσο σε διεθνείς αλλά και σε εγχώριες Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία Έργα βελτιστοποίησης Διαδικασιών, αντιμετώπισης Κρίσεων, Οργανωτικής Αναδιαμόρφωσης και Διαχείρισης της Αλλαγής.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: THIS IS AN ONLINE EVENT

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου «Σύστημα Covid Shield», σε ηλεκτρονική μορφή
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία: Check Lists σε Excel για όλους τους Τομείς, Εργαλεία για την Επιχειρησιακή Συνέχεια, Εργαλεία για τον Σχεδιασμό και Παρακολούθηση των μέτρων
 • Ασκήσεις και Λύσεις
 • Άνευ επιπλέον κόστους online Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για ένα ολόκληρο έτος σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων