Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Live Online Training: Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τον Π. Δόικο online από τις Βρυξέλλες
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Live Online Training: Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τον Π. Δόικο online από τις Βρυξέλλες
Live Online Training: Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τον Π. Δόικο online από τις Βρυξέλλες

To Σεμινάριο υλοποιείται μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, ώστε να αντιλαμβάνονται τις μελλοντικές εξελίξεις, όπως αυτές περιγράφονται (μερικές φορές με δυσνόητο τρόπο) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές / Νομοθεσία και να αξιοποιούν τις συνακόλουθες ευκαιρίες Χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα προς όφελος Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εντοπίζουν και να αποκωδικοποιούν τις προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (σε διάφορους Τομείς), να εντοπίζουν Προσκλήσεις Προτάσεων, να αναζητούν Διακρατικούς και Εθνικούς Εταίρους, να συγγράφουν ανταγωνιστικές Προτάσεις Έργων που υποβάλλονται απευθείας στις Βρυξέλλες και να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα Έργα Εμπρόθεσμα, Ποιοτικά και Αξιόπιστα. Έτσι θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν, την πλήρη επιλεξιμότητα των Δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης αυτών, να ανταποκρίνονται πλήρως σε κάθε Έλεγχο είτε των Αρμόδιων Αρχών Πιστοποίησης Δαπανών είτε της Ε.Ε. και να οργανώνουν μια αποτελεσματική Ομάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έναν Οργανισμό.

To Σεμινάριο υλοποιείται μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός δύο εβδομάδων από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

α) Σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να διαβάζουν τις μελλοντικές τεχνοοικονομικές εξελίξεις και να προσαρμόζουν καταλλήλως τις Εταιρείες / Οργανισμούς τους (π.χ. Στελέχη Διοίκησης Εταιρειών, Τραπεζών, Επενδυτικών Οργανισμών, Οικονομικούς & Τεχνικούς Διευθυντές, Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού HR, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Υπεύθυνοι Καινοτομίας, κ.α.)

β) Στα Στελέχη Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που ήδη ασχολούνται με το αντικείμενο και θέλουν να το διευρύνουν, καθώς και τους μελλοντικούς επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν συστηματικά με την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για να φέρουν περισσότερες χρηματοδοτήσεις και ευρωπαικές συνεργασίες στους Οργανισμούς τους ή στους Πελάτες τους.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να κατανοούν το πλαίσιο πολιτικών της ΕΕ και την «πορεία των πραγμάτων», ώστε να καταλαβαίνουν τι προσαρμογές πρέπει να κάνουν οι ίδιοι για να οφελούνται των εξελίξεων (παραδείγματα σε επιλεγμένους τομείς, π.χ περιβάλλον, ενέργεια)
 • Να έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τρέχοντα / επικείμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, έγκαιρα και αξιόπιστα
 • Να διερευνήσουν εάν η Πρότασή τους έχει στο παρελθόν υποβληθεί από άλλους Φορείς άλλων χωρών, ώστε να μη διακινδυνεύσουν στην αξιολόγηση
 • Να εξοικειωθούν στην Διατύπωση της κεντρικής ιδέας της Πρότασης (Concept) και της Δομής Ανάπτυξής της, με τον ενδεδειγμένο τρόπο
 • Να αξιοποιήσουν Εργαλεία Project Management για την Οικονομική Διαχείριση, αλλά και την Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Να ετοιμάζουν μια ορθολογική κατανομή Έργου & Προυπολογισμού για τον κάθε Συμμετέχοντα Οργανισμό
 • Να οργανώσουν την αναζήτηση Εταίρων και να κατανοήσουν ότι η επιλογή των κατάλληλων Στρατηγικών Εταίρων στην Πρόταση και η Κοστολογική Σύνθεση του Προϋπολογισμού εκάστοτε μέρους, επηρεάζει καθοριστικά την έγκριση της Πρότασης.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. Μελλοντικές εξελίξεις – Πως διαβάζουμε τις Ευρωπαϊκές πολιτικές

 • Χαρτογράφηση τομέων πολιτικής της ΕΕ – Πηγές
 • Αναλυση αναγκών Οργανισμού - Ταίριασμα με Ευρωπαικές Χρηματοδοτήσεις

Β. Σχεδιασμός – Συγγραφή – Υποβολή Πρότασης

 • Διαμόρφωση Ομάδας Πρότασης
 • Σχεδιασμός Πρότασης
 • Κεντρική Ιδέα, Στόχοι, Συνάφεια, Δράσεις, Παραδοτέα, Προϋπολογισμός, Εταίροι
 • Κριτήρια Αξιολόγησης - Προσομοίωση Αξιολόγησης - Τελικές Βελτιώσεις/ Διορθώσεις - Υποβολή Πρότασης
 • Συγγραφή Πρότασης - Τεχνικές Συγγραφής
 • Κατάρτιση τελικού Προϋπολογισμού - Οικονομικό μέρος
 • Κριτήρια Αξιολόγησης - Προσομοίωση Αξιολόγησης - Τελικές Βελτιώσεις / Διορθώσεις - Υποβολή Πρότασης

Γ. Υλοποίηση εγκεκριμένου Έργου

 • Προσυμβατική Περίοδος, Υπογραφή Σύμβασης
 • Τεχνική Υλοποίηση, Οικονομική Παρακολούθηση Έργου - Κρίσιμα Σημεία
 • Επικοινωνία και Διάδοση Αποτελεσμάτων Έργου - Κρίσιμα Σημεία
 • Οικονομικοί Έλεγχοι, Υποβολή Εκθέσεων - Καλές Πρακτικές

Δ. Δίκτυο Συνεργατών και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 • Οργάνωση Υλικού
 • Ενημέρωση / Προώθηση / Δικτύωση
 • Αξιοποίηση Τεχνογνωσίας
 • Στελέχωση και Δραστηριότητες Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Εισηγητές Σεμιναρίου
Κορυφαίος Έλληνας expert, στον τομέα της Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι Τεχνικός Σύμβουλος Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στις Βρυξέλλες και συγγραφέας του Σημαντικότερου στην Ευρωπαϊκή και μοναδικού στην Ελληνική Βιβλιογραφία έργου: "Πρακτικός Οδηγός Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων | Παύλος Δόικος, Ελένη Μαγκλάρα".
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: THIS IS AN ONLINE EVENT

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Περιγραφή Υλικού
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων} (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων